Reformaation 500-vuotisjuhlavuoden konsertit huipentavat Turun filharmonisen orkesterin Change-sarjan / Reformationens 500-årsjubileum konserter kulminerar Åbo filharmoniska orkesters Change-serie

Julkaistu 30.10.2017


Turun filharmonisen orkesterin Suomi100-juhlavuoden ”You must be the change you wish to see in the world” -sarja saa näyttävästi päätöksensä torstaina 2.11. ja perjantaina 3.11. klo 19 Tuomiokirkossa. Reformaation 500-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Turun filharmoninen orkesteri on tilannut Pauliina Isomäeltä oratorion, joka kantaesitetään konserteissa. Konsertit johtaa Ruut Kiiski ja solisteina nähdään sopraano Kaisa Ranta, baritoni Jaakko Kortekangas sekä Chorus Cathedralis Aboensis. Kantaesitys on osa Sibeliuksen seuraajat -hanketta.

Kantaesitettävä Vuorisaarna-oratorio on laaja sävellys orkesterille, kuorolle ja kahdelle solistille, ja se on sävelletty Turun filharmonisen orkesterin tilausteoksena. Oratorion tekstit ovat peräisin Raamatusta, Jeesuksen vuorisaarnasta, Joni Pyysalon runokokoelmasta Ostetaan myydään, sekä Uudesta Suomenkielisestä Wirsi-Kirjasta vuodelta 1701. Vuorisaarna-teoksella säveltäjä Pauliina Isomäki haluaa niin kunnioittaa kuin uudistaa oratorioperinnettä. Tuleva kantaesitys on jatkumoa oratorioperinteelle, Isomäki kommentoi.

Isomäki kertoo, että sävellystyöhön intoa on tuonut kokoonpanon tuomat mahdollisuudet. On mahdollisuuksia säveltää värikkäämmälle massalle, kun käytössä on esimerkiksi puhallinsoitinten laaja kirjo. Valtava innostuksen lähde säveltäjälle on myös konserttipaikka, Turun tuomiokirkko. Isomäki kuvailee, että Tuomiokirkko itsessään on suuri soitin.

Ruut Kiiski on valmistunut kapellimestariksi Tukholman kuninkaallisesta musiikkikorkeakoulusta. Viime keväänä Kiiski toimi Turun musiikkijuhlien Die Kalewainen in Pochjola -oopperaproduktiossa Leif Segerstamin apulaiskapellimestarina. Ruut innostuu yhteistyöstä ja dialogista säveltäjien kanssa ja on uransa aikana ehtinyt kantaesittää teoksia monilta pohjoismaalaisilta säveltäjiltä.

Kaisa Ranta on yksi maamme eturivin sopraanoista. Hän on muuntautumiskykyinen laulajatar, ja on saanut tehtäväkseen monipuolisia näyttämötöitä käsittäen musiikkiteatteria, musikaalia, operettia ja oopperaa. Parhaillaan Ranta valmistelee taiteellista jatkotutkintosuunnitelmaa Sibelius-Akatemian DocMus-yksikössä.

Jaakko Kortekankaan ura näyttämötaiteilijana on jatkunut jo 35 vuotta. Hän on esiintynyt useimmissa Euroopan maissa sekä mm. New Yorkissa ja Tokiossa. Kortekangas on kantaesittänyt lukuisien suomalaissäveltäjien teoksia (Aho, Rautavaara, Linkola, Rechberger, Kaipainen, Tuomela, Linjama, Länsiö).

Turkulainen Chorus Cathedralis Aboensis (CCA) on orkesterisäestyksellisiin suurteoksiin erikoistunut lähes 80 laulajan sinfoniakuoro. CCA toimii tiiviissä yhteistyössä Turun filharmonisen orkesterin kanssa. Kuoro on perustettu vuonna 1982 ja sen taiteellisena johtajana toimii syksystä 2015 alkaen Märt Krell.

Change-sarja huipentuu

”You must be the change you wish to see in the world” -sarjassa on vuoden 2017 aikana kuudessa eri konserttikokonaisuudessa tarkasteltu teoksia, jotka ovat muuttaneet maailmaa. Sarjaan on kuulunut luentoja, keskusteluja ja konsertteja ja sarjan aikana on käsitelty taiteen, humanismiin ja suvaitsevaisuuteen liittyviä aiheita. Change-sarja on kannustanut pohtimaan kysymystä, voiko musiikilla muuttaa maailmaa.

Konsertteja on edeltänyt avoin yleisöluento Turun pääkirjastossa, ja Change-sarjan viimeinen luento on ma 30.10. klo 17. Reformaatio 500 vuotta: Mitä Turussa ja Suomessa tuolloin tapahtui ja entä nyt? -luennolla puhujina ovat piispainkokouksen pääsihteeri, dosentti Jyri Komulainen, historioitsija ja apulaisprofessori Kirsi Salonen sekä Donner-instituutin johtaja ja uskontotieteen dosentti Ruth Illman. Luennolle on vapaa pääsy.

Sibeliuksen seuraajat

Suomen Sinfoniaorkesterit, Suomen Säveltäjät ja Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahasto pohtivat pari vuotta sitten, Sibeliuksen juhlavuoden kynnyksellä, kuinka suomalainen musiikkielämä voisi juhlistaa 100-vuotiasta Suomea. Jean Sibeliuksen painoarvo suomalaisen kulttuuri-identiteetin luomisessa sekä suomalaisen säveltaiteen aseman vakiinnuttamisessa maailmalla on ollut merkittävä. Tätä menneisyyttä kunnioittaen haluttiin tuoda esiin, kuinka elinvoimainen suomalainen säveltaide on tänään ja kuinka tämän päivän musiikki on olennainen osa orkestereiden repertuaaria. Osoituksena tästä Sibeliuksen seuraajat -hankkeessa orkesterit tilasivat valitsemiltaan suomalaisilta säveltäjiltä 15 teosta, jotka kaikki esitetään juhlavuoden 2017 aikana. Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahasto tuki orkestereita sävellystilausavustuksilla, jotka rahoitettiin Suomen Kulttuurirahastolta saadulla apurahalla.

Juhlakonsertti: Reformaatio! Turun tuomiokirkossa to 2. ja pe 3.11. klo 19.00. Verkkokonsertti to 2.11. Ruut Kiiski, kapellimestari, Kaisa Ranta, sopraano, Jaakko Kortekangas, baritoni, Chorus Cathedralis Aboensis, Turun filharmoninen orkesteri. Isomäki. Liput 23,50/18,50/9,50 €.

**

Åbo filharmoniska orkesters serie ”You must be the change you wish to see in the world” får sitt festliga beslut på torsdagen den 2 och fredagen den 3.11 kl. 19 i Domkyrkan. Reformationens 500-årsjubileum till ära har Åbo filharmoniska orkester beställt ett festligt oratorium av Pauliina Isomäki. Ruut Kiiski dirigerar konserteroch solisterna är sopran Kaisa Ranta, baryton Jaakko Kortekangas samt Chorus Cathedralis Aboensis. Uruppförandet är en del av projektet Sibelius efterföljare.

Oratoriet Bergspredikan är ett beställningsverk för Åbo filharmoniska orkester och är en omfattande komposition för orkester, kör och två solister. Oratoriets texter är hämtade ur Bibeln, ur Jesu bergspredikan, ur Joni Pyysalos diktsamling Ostetaan myydään samt ur Uusi Suomenkielinen Wirsi-Kirja från år 1701. Tonsättare Pauliina Isomäki vill respektera samt förnya oratorietraditionen. Uruppförandet hör till oratorietraditionen, kommenterar Isomäki.

Ruut Kiiski är utexaminerad dirigent från Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Förra våren var Kiiski Leif Segerstams assisterande dirigent vid Åbo musikfestspels operaproduktion Die Kalewainen in Pochjola. Ruut inspireras av samarbete och dialog med kompositörer, och under sin karriär har hon hunnit uruppföra verk av många nordiska tonsättare.

Kaisa Ranta hör till vårt lands främsta sopraner. Hon är en mångsidig sångerska som har arbetat inom scenkonsten med såväl musikteater, musikal, operett som med opera. Som bäst förbereder Ranta sina konstnärliga doktorandstudier vid Sibelius-Akademins DocMus-enhet.

Jaakko Kortekangas karriär som scenkonstnär har redan pågått i 35 år. Han har uppträtt i de flesta europeiska länder samt i bl.a. New York och Tokyo. Kortekangas har uruppfört ett flertal verk av finländska tonsättare (Aho, Rautavaara, Linkola, Rechberger, Kaipainen, Tuomela, Linjama, Länsiö).

Chorus Cathedralis Aboensis (CCA) är en åboländsk symfonikör som specialiserar sig på storverk med orkesterackompanjemang. CCA består av nästan 80 sångare, och kören gör tätt samarbete med Åbo filharmoniska orkester. Kören är grundad år 1982 och Märt Krell har fungerat som körens konstnärliga ledare sedan hösten 2015.

Change-serien kulmineras

Serien ”You must be the change you wish to see in the world” består av sex konserthelheter som har spelat under året 2017 och där man betraktar verk som har förändrat världen. Alla konserter har föregått av en öppen föreläsning i Åbo huvudbibliotek. Den sista föreläsningen är måndagen den 30.11 kl. 17 i huvudbiblioteket. Jyri Komulainen, biskopsmötets generalsekreterare, docent, Kirsi Salonen, historiker och assisterande professor samt Ruth Illman, föreståndare vid Donnerska institutet och docent i religionvetenskap talar i lektionen ”Reformationen 500 år: Vad hände då i Åbo och i Finland och vad händer nu?”. Fritt inträde till lektion.

Sibelius efterföljare

För ett par ar sedan, på tröskeln till Sibelius jubileumsår, funderade Finlands Symfoniorkestrar, Finlands Tonsättare och Finlands Tonsättares Sibeliusfond på hur det finländska musiklivet skulle kunna fira det hundraåriga Finland. Jean Sibelius vikt vid skapandet av den finländska kulturidentiteten samt i befästandet av den finländska tonkonstens position utomlands har varit betydande. Man ville högakta denna bakgrund och samtidigt sätta fokus på hur livskraftig den finländska tonkonsten är idag och hur den samtida musiken är en central del av orkestrarnas repertoar. Som ett tecken på detta beställde orkestrarna inom ramen för projektet Sibelius efterföljare 15 verk av utvalda finländska tonsättare. Alla dessa verk framförs under jubileumsåret 2017. Finlands Tonsättares Sibelius fond stödde orkestrarna med stipendier för beställningsverk, som finansierades med ett stipendium från Finska Kulturfonden.

Festkonsert: Reformation! i Åbo domkyrkan to 2 och fre 3.11 kl. 19.00. Nätkonsert to 2.11. Ruut Kiiski, dirigent, Kaisa Ranta, sopran, Jaakko Kortekangas, barytoni, Chorus Cathedralis Aboensis, Åbo filharmoniska orkester. Isomäki. Biljetter 23,50/18,50/9,50 €.

**

Lipunmyynti / Biljettförsäljning

Lippuja Turun filharmonisen orkesterin konsertteihin myy Lippupiste, www.lippu.fi. Turussa lippuja voi ostaa myös Turun kulttuurikauppa Ars Musicasta Turun konserttitalolta, avoinna ma–pe klo 11–17. Lippuja myydään myös ovella tuntia ennen tilaisuuden alkua, mikäli paikkoja on jäljellä. Turun konserttitalo, Aninkaistenkatu 9, 20100 Turku.

Biljetter till Åbo filharmoniska orkesters konserter säljs via Lippupiste, www.lippu.fi. I Åbo kan man även köpa biljetter i Åbo kulturbutik Ars Musica i Åbo konserthus (Aningaisgatan 9), öppet må–fr kl. 11–17. Biljetter säljs också vid dörren en timme före evenemanget börjar om det finns platser kvar. Åbo konserthus, Aninkaistenkatu 9, 20100 Turku.

 

Takaisin