Address
Marina Takalon katu 3
FI-94100 Kemi
Fax +358 16 259 461
www.keminkaupunginorkesteri.fi

Chief Conductor
Erkki Lasonpalo

General Manager
Ville Mankkinen
 +358 40 183 4180

Finance Secretary
Anne Hänninen
+358 40 572 4558

Concert Secretary
Kati Ravander
+358 400 913 670

Founded 1930
(municipalized 1966)

Size 4-55 musicians

Concert venue
Sauvo Hall, 500 seats
Kemi Church, 700 seats
Terva Hall, 1200 seats

Tickets +358 400 913 670

Telephone exchange
+358 16 259 111

Kemi stadsorkester

Konserttimestari-lehtorin tehtävä

Meri-Lapin jousikvartetti on perustettu vuonna 1983 tehostamaan alueen jousisoitinkoulutusta sekä lisää- mään alueellista konserttitarjontaa. Kvartetin muusikot muodosta- vat rungon vuonna 1966 kunnallistetulle Kemin kaupunginorkeste- rille toimien orkesterissa soitinryhmiensä äänenjohtajina. He myös opettavat Meri-Lapin musiikkiopistossa. Meri-Lapin jousikvartetilla on oma klassisen musiikin konserttisarjansa. Tämän lisäksi he esiin- tyvät koululais-, laitos- ja kahvilakonsertein toimintapaikkakunnil- laan Kemissä, Torniossa, Tervolassa ja Simossa.

Kemin kaupunginorkesterissa ja Meri-Lapin jousikvartetissa on haettavana

KONSERTTIMESTARI-LEHTORIN TEHTÄVÄ
15.8.alkaen toistaiseksi (tai sopimuksen mukaan).
Tehtäväkohtainen palkka on 2798,58 € /kk.

Työsuhteessa noudatetaan kunnallista muusikkojen työehtosopimusta. Tehtävään valittaessa arvostamme kokoemusta vastaavasta tehtävästä sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Konserttimestari osallistuu kausiohjelman ja aikataulujen suunnittelutehtäviin. Tehtäviin kuuluu tällä hetkellä opetusvelvollisuus Meri-Lapin musiikkiopistossa. Koesoittoon voi sisältyä haastattelu.

Koesoitto perjantaina 20.4.2018 klo 13 alkaenKemin kulttuurikeskuksen Sointu-salissa, MarinaTakalon katu 3, 94100KEMI.

Koesoittotehtävät:
- Mozart: Viulukonsertto nro 3 G, nro 4 D tai nro 5A, 1. ja 2. osa kadensseineen
- vapaavalintaisen romanttisen konserton 1. osa kadensseineen
- kamarimusiikki- ja orkesteritehtävät, jotka lähetetään hakijoille sähköpostitse hakuajan päätyttyä

Tehtäviinhaetaan 23.3. klo 15.00 mennessä www.kuntarekry.fi

Hakemuksessa tulee olla hakijan henkilö- ja yhteystiedot, selvitys hakijan koulutuksesta ja työkokemuksesta sekä maininta koesoitossa esitettävästä ohjelmasta. Alkuperäiset todistukset pyydetään ottamaan mukaan koesoittotilaisuuteen. Mikäli hakija haluaa käyttää koesoitossa orkesterin säestäjää, niin vapaavalintaisen teoksen säestysnuotti pitää toimittaa hakuajan loppuun mennessä joko PDF-tiedostona hakemuksen liitteenä, postitse orkesterin osoitteeseen tai hakijan on annettava linkki verkkosijaintiin, josta nuotti on ladattavissa. Postittaessa nuottia hakijantulee varmistaa orkesterilta, että lähetys on tullut perille.

Valitun tulee esittää nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustasta annetun lain mukainen rikosrekisteriote ennen valintapäätöksen vahvistamista. Ote on asianomaisen itse hankittava ja sitä ei liitetä hakuasiakirjoihin. Valitulle asetetaan neljän kuukauden koeaika.

Kemin kaupunginorkesterissa ja Meri-Lapin jousikvartetissa on näillä näkymin tulossaensi syksynä aukipidempi II-viulun äänenjohtaja-opettajan sijaisuus, joka voidaan mahdollisesti täyttää tämän koesoiton perusteella.

Tiedustelut:
Intendentti Ville Mankkinen,

puh 040 183 4180, ville.mankkinenkemi.fi

www.keminkaupunginorkesteri.fi

 

Tillbaka