Lappeenrannan kaupungin tervehdys orkesteripäivillä

Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva, 19.4.2013

Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n 48. valtakunnalliset orkesteripäivät 19.4.2013

Arvoisat orkesteripäivien osanottajat,

Lämpimästi tervetuloa keväiseen Lappeenrantaan

Lappeenrannalle on suuri kunnia toimia orkesteripäivien areenana. Joukossanne on varmaan monia, jotka olivat mukana jo 15 vuotta sitten, kun orkesteripäivät edellisen kerran järjestettiin Lappeenrannassa.  Lappeenranta on perinteikäs musiikki- ja kulttuurikaupunki. Tätä kuvaa hyvin se, että kun neljä vuotta sitten (2009) juhlimme Lappeenrannan 360-vuotisjuhlia, kaupunginorkesterimme täytti samana vuonna 100 vuotta ja Musiikkiopistomme 50 vuotta.Kuluvan vuoden (2013) puolestaan aloitimme Lappeenrannan seitsemänsillätoista (17.) laulukilpailuilla, joista on kehittynyt kansainväliset mitat täyttävä laulun suurkilpailu.

Tutkiessamme Lappeenrannan menneisyyttä oivallamme, että musiikin, kulttuurin ja myös kansainvälisen ilmapiirimme juuret nousevat syvältä historiastamme.Vaikka tänään kaupunkimme tunnetaan parhaiten kansainvälisenä yliopisto- ja matkailukaupunkina, Lappeenranta on myös perinteikäs varuskuntakaupunki.Varuskuntakaupungissa on totuttu paraateihin ja juhlallisuuksiin. Lisäksi sotilassoittokuntien ammattilaiset ovat olleet mukana kehittämässä musiikin opetusta ja harrastusta kulttuurielämässämme. Sodan jälkeiset vuodet puolestaan olivat otollista aikaa musiikkiharrastusten juurruttamiselle Lappeenrantaan. Te musiikin ammattilaisina tiedätte, että laulu ja musiikki ovat voimallisia tunteiden tulkkeja. Täällä sotien koettelemalla rajaseudulla on usein juuri musiikin voimalla selvitty puristavasta ahdistuksesta ja myös ilot on kajautettu ilmoille peittelemättä. Musiikki ja laulaminen ovatkin osa karjalaisten selviytymistarinaa. 

Lappeenrannan välitön ilmapiiri ja luonnonkaunis ympäristö suosivat kaikenlaisia kulttuuriharrastuksia iästä riippumatta. Voin tyytyväisenä todeta, että Lappeenrannassa taiteen perusopetus on monipuolista. Vaihtoehtoina ovat musiikki, kuvataide, tanssi, rytmimusiikki, sirkustaide, teatteritaide ja käsityöt. Kaupunki on omalta osaltaan tarjonnut mahdollisuuksiensa mukaan tiloja harrastusten edistämiseksi sekä jakanut avustuksia määrärahojensa puitteissa.

Vaikka taloudellinen taantuma juuri nyt asettaakin rajoituksia kulttuurin tukemiselle ja kulttuurilaitostemme kehittämistyölle, pitkässä juoksussa asioita kuitenkin viedään määrätietoisesti eteenpäin.Taantumasta huolimatta olemme päättäneet rakentaa uuden kaupunginteatterin kaupungintalon viereen nousevan IsoKristiinan kauppakeskuksen laajennuksen yhteyteen. Kauppakeskuksen laajennustyöt on jo aloitettu tänä keväänä. Tilaratkaisuiltaan uranuurtajaksi mainitun uuden teatterimme molemmat näyttämöt saadaan teatteriesitysten ohella monipuoliseen käyttöön ja niitä voidaan käyttää joustavasti rinnakkain Lappeenranta-salin kanssa. Lappeenrannan keskustaan onkin syntymässä upea tilakokonaisuus, joka entisestään vahvistaa Lappeenrantaa sekä kulttuuri- että kongressikaupunkina. Lisäksi selvitämme parhaillaan mahdollisen oikeustalon ja kaupungintalon laajennuksen toteuttamista kaupungintalon viereiselle tyhjälle tontille.

Hyvät kuulijat

Lappeenranta on kautta historiansa ollut ennen kaikkea sijaintinsa ansiosta kansainvälinen kaupunki.Vaikka Lappeenranta ennen toista maailmasotaa sijaitsikin Viipurin ja Pietarin takamailla, se ei missään vaiheessa jäänyt syrjään kehityksestä: Viipurin ja Pietarin välityksellä Lappeenrannasta olivat reitit avoinna Manner-Euroopan kauppapaikoille. Samojen kanavien kautta tänne virtasi kulttuurivaikutteita sekä uusinta tietoa.Tämän päivän Lappeenranta on kansainvälisempi kuin koskaan aiemmin. Nykyisin keskuudessamme liikkuu päivittäin liki 4000 venäläismatkailijaa, mutta vuoteen 2026 mennessä määrän uskotaan kasvavan jopa 20 000 matkailijaan päivässä.Lisäksi kansainvälisten lentoyhteyksien ansiosta olemme vain lyhyen aikamatkan päässä Euroopan metropoleista.

Lappeenrannan seudulla, idän ja lännen välissä, on opittu verkostoitumaan. Karjalaisten ihmisten sosiaalinen lahjakkuus ja innovatiivisuus ovat ensiarvoisen tärkeitä voimavaroja nopeasti muuttuvassa maailmassamme.Lappeenrantalaisten kulttuurilaitosten toiminnassa tämä lahjakkuus näkyy erityisen selvästi. Eri tahot ovat neuvokkaasti järjestäneet yhteistä toimintaa ja näin yhdistäneet voimavarojaan. Kulttuurimme tulevaisuuden kannalta muun muassa Lastenkulttuurikeskus Metkun tekemä työ on arvokasta.Metkun kehittämä, kuntakohtaiseen opetusohjelmaan sisältyvä kulttuuripolku tutustuttaa koululaisia Lappeenrannan kaupungin kulttuuritarjontaan sekä taiteen harrastamisen mahdollisuuksiin. Ideana on, että kun oppilas on kulkenut koko kulttuuripolun, hänelle on muodostunut kulttuuritarjonnastamme kokonaiskuva.Lisäksi mainio esimerkki onnistuneesta työstä ovat viime vuosien aikana maakuntaamme syntyneet Metku-koululaiskuorot, joiden yhteiskonsertit vetävät enemmän kuulijoita kuin Lappeenranta-saliimme mahtuu yleisöä.

Arvoisat orkesteripäivien osanottajat

Lappeenrannan kaupunginorkesteri on oma musiikkilähettiläämme Suomessa ja maailmalla. Muun muassa konserttivierailuillaan Pietariin ja Unkariin kaupunginorkesteri on soittanut Lappeenrantaa maailman musiikkikartalle.Ansiokkaasti orkesteri elää mukana myös asukkaidemme arjessa. Konserttisalien lisäksi orkesterimme on ilahduttanut ihmisiä esimerkiksi marketeissa ja kirjastossa. Kulttuurin – niin taiteen tekemisen kuin siitä nauttimisenkin – tulee kuulua kaikille iästä ja varallisuudesta riippumatta. Tavoitteenamme on, että lapsistamme ja nuoristamme kasvaisi aktiivisia, osallistuvia ja kulttuurimyönteisiä kaupunkilaisia. Kaupunkimme kulttuurilaitokset tekevät ansiokasta työtä, jotta tämä tavoite toteutuisi.Toivotan teille kaikille mielenkiintoisia orkesteripäiviä Lappeenrannassa – musiikin ja laulun kaupungissa.

Takaisin