Kulttuurihyvinvointityötä Britannian orkestereissa – terveiset ABO-konferenssista Leedsistä

Iiris Lehtonen, 11.2.2023

Brittiläisten orkesterien vuosittainen suurtapahtuma ABO Conference järjestettiin 1.-3.2.2023 Leedsissä. Konferenssia isännöi ABO (Association of British Orchestras).

Rahoittajat vaativat orkestereilta yhä enemmän todennettavaa sosiaalista vaikuttavuutta. Toiminnan mittaamista onkin kehitettävä yhä enemmän tähän suuntaan. On kiinnitettävä enemmän huomiota siihen, miten orkesterien työn yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta kerrotaan, lisättävä yhteistyötä muiden organisaatioiden kanssa ja huolehdittava työn tasaisesta maantieteellisestä saavutettavuudesta.

Sekä Britanniassa että Suomessa muusikoiden ammattitaito liittyen yleisötyöhön on lisääntynyt selvästi. Toimialarajat ylittävään työhön liittyviä yhteistyösuhteita kasvatetaan jatkuvasti. Orkesterit ovat ymmärtäneet, että yhteistyö esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa on laajentanut myös yleisöpohjaa. Lisäksi työ on kasvattanut orkesterien yhteiskunnallista ja paikallista painoarvoa. Työtä on tehty molemmissa maissa jo pitkään ja orkesterit ovat rahoittaneet toiminnan pääosin itse.

Yleisötyön käsite on Suomessa laajemmassa käytössä kuin Britanniassa. Työn maantieteellinen kattavuus on Suomessa huomattavasti Britanniaa parempi. Sosiaalinen resepti toimintatapana on laajasti käytössä Britanniassa, kun Suomessa sitä on kokeiltu hankemuodossa vasta Lapin hyvinvointialueella. Digitalisaatiota ja sen mahdollisuuksia on Suomessa hyödynnetty huomattavasti Britanniaa enemmän.

Orkesterit eivät voi tehdä strategista suunnittelua liittyen ennaltaehkäisevään hyvinvointityöhön yksin. Lisäksi toimintaan ja sen perusteluun tarvitaan dataa.

ABO, Orchestras Live ja City of London Sinfonia ovat julkaisseet jo aiemmin Orchestras in Healthcare -tutkimuksen, jonka tuloksia voi hyvin peilata myös suomalaiseen orkesterikenttään. Mikäli orkesterit hyödyntävät tilaisuutensa osoittaa sosiaalista vastuuta ja yhteiskunnallista merkitystä ennaltaehkäisevän hyvinvoinnin näkökulmasta, se lisää koko orkesterikentän merkittävyyttä yhteiskunnassa.

Britannian orkesteriyhdistyksen roolia korostettiin verkoston rakentajana, keskustelun käynnistäjänä ja ideoiden välittäjänä. Yhdistyksen merkitys datan keräämisessä ja julkaisemisessa on tärkeä.

Association of British Orchestras - kotisivut:
https://abo.org.uk/about-us 

 

Takaisin