Huhtikuun 2021 blogi: Kohti kestävämpää konserttielämää

Julkaistu 16.4.2021

Anu_Ahola_c_Nina_MerikallioMerja_Hottinen_c_Johannes_Kajavasinfonialahti_greencity-1_kuva_Lassi_Hakkinen

Yli vuoden kestänyt poikkeusaika on vaatinut monia muutoksia arkeen ja työhön, ja katsetta on ehkä vaikea kohdistaa tulevaisuuteen. Pysähtymisen hetki on kuitenkin samalla erinomainen tilaisuus alkaa rakentaa uusia, ympäristöystävällisempiä toimintatapoja. Edessä siintää elävälle musiikillekin aiempaa kestävämpi tulevaisuus.

Keväällä 2020 alkanut Kestävämmän musiikkialan työkalupakki (KEMUT) -hanke [linkki: https://www.kestavamusiikki.net/] on elävän musiikin keskeisten järjestöjen yhteinen ponnistus paremman tulevaisuuden eteen. Se sai alkunsa havainnosta, että Suomessa musiikkialan toimijoilla on kyllä halua toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, mutta moni ei tiedä, mistä ja miten aloittaisi. Edelläkävijöitä on ollut, mutta etenkään pienemmillä toimijoilla ei ole resursseja tai osaamista lähteä rakentamaan laajoja ympäristöhankkeita yksin.

Myös Kemut-hankkeen alkuvaiheessa oli enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Erilaisia kestävän kehityksen käytäntöjä lähdettiin kartoittamaan verkkokyselyllä, joka suunnattiin elävän musiikin toimijoille. Tuloksista [linkki: Suosio/Uutiset] näkyi, että teemaa pidetään erittäin tärkeänä, vaikka kestävä kehitys ei kuulu kaikkien alan toimijoiden arkipäivään. Esimerkiksi yleisön liikkumista tai tilankäytön energiankulutusta on vaikea huomioida, ja ilman hiilijalanjäljen seuraamiseen tarvittavia välineitä myös päästöjen kompensointi on vaikeaa.

Kiinnostavia jaettavia keinoja kuitenkin löytyi, orkesterikentältä esimerkiksi yhteiskuljetukset, joilla yleisön yksityisautoilua oli pystytty vähentämään. Vinkkejä yhdistämällä voidaan lähteä luomaan uusia käytäntöjä koko alalle. Kemut-hankkeen tulevaan työkalupakkiin näitä koostetaan systemaattisesti samalla kun luodaan esimerkiksi uusia laskureita. Omista hyvistä käytännöistä tai kestävän kehityksen haasteista voi vielä kertoa kyselylomakkeella [linkki: https://www.kestavamusiikki.net/verkkokysely], joka on avattu kartoitusvaiheen jälkeen uudestaan.

Vahvaa pioneerityötä orkestereiden osalta on tehnyt Sinfonia Lahti, joka on toistaiseksi ainoa hiilineutraaliuteen virallisesti pyrkivä sinfoniaorkesteri Suomessa. Selvitystä varten haastateltu intendentti Teemu Kirjonen toivookin, että myös muut toimijat ja yleisö tulisivat mukaan ympäristötyöhön, sillä vain yhteistyöllä asioihin voidaan vaikuttaa laajemmin. ”Korona-aika on osoittanut, että asioita voidaan tehdä myös toisin. Ja jos pysähdymme hetkeksi ajattelemaan asiaa, on vaikea keksiä yhtään hyvää perustelua sille, miksi joku ei tekisi ympäristötyötä. Hiilineutraalia toimintaa rakennetaan pala palalta, ja meidän on toimittava tässä yhdessä”, Kirjonen kiteyttää.

Kemut-hanke muotoutui juuri samoihin aikoihin, kun koronakriisi alkoi muuttaa elävän musiikin alaa. Ajankohta on ollut haastava. Kun edes lähitulevaisuutta on vaikea ennakoida, miten voitaisiin suunnitella pitkälle tulevaisuuteen ulottuvia toimenpiteitä?

Koronakriisi on kuitenkin myös osoittanut, että toimintatapoja on mahdollista muuttaa nopeastikin, kun tilanne niin vaatii. Vaikka moni asia maailmassa on nyt pysähdyksissä, ilmastonmuutos ei ole pysähtynyt, ja siksi juuri nyt on hyvä aika muutokselle. Tähän tarvitaan musiikkialan yhteistyötä ja laajempaa ajattelutavan muutosta.

Ja sitä paitsi: nimenomaan epävarmuuden keskellä on hyvä keskittää voimat sellaisiin asioihin, joihin oikeasti vielä voimme vaikuttaa. Taiteella ja kulttuurilla on suuri esimerkin voima. Jos me kaikki osoitamme haluavamme muutosta, niin vaikutukset voivat levitä laajalle.

Anu Ahola & Merja Hottinen

Kestävämmän musiikkialan työkalupakki (KEMUT) -hankkeessa tavoitteena on luoda helppokäyttöinen aineisto- ja tietopankki sekä sopivia laskureita esimerkiksi hiilidioksidipäästöjen seuraamiseksi ja vähentämiseksi koko suomalaisen musiikkialan käyttöön. Erityisesti suomalaisille elävän musiikin toimijoille räätälöity työkalupakki rohkaisee musiikin ilmastoystävällisempään tuottamiseen ja kuluttamiseen myös viestinnän ja koulutuksen keinoin. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Finland Festivals ry, LiveFin ry, Music Finland ry, Muusikkojen liitto ry, Suomen Jazzliitto ry sekä Suomen Sinfoniaorkesterit ry. Musiikin edistämissäätiö MES myönsi rahoitusta hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen.

 

Takaisin