Asiantuntijalausunto tartuntatautilain muuttamisesta eduskunnan sivistysvaliokunnalle 13.1.2021

Julkaistu 15.1.2021

ASIANTUNTIJALAUSUNTO TARTUNTATAUTILAIN MUUTTAMISESTA EDUSKUNNAN SIVISTYSVALIOKUNNALLE 13.1.2021

Asia: HE 245/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Suomen Sinfoniaorkesterit ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto sivistysvaliokunnalle.

Orkestereiden toiminta nykytilanteessa

Orkesterikenttä ja kulttuuritalot, joissa orkesterit toimivat, ovat vahvasti sitoutuneet turvallisuuskulttuurin kehittämiseen. Orkesterialan toimenpiteet covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi on jo järjestetty esityksen 58 c §:n mukaisesti. Asiakkaiden ja henkilöstön turvallisuus on onnistuttu järjestämään OKM:n ja THL:n ohjeiden mukaan. Viranomaisten ohjeiden lisäksi esittävän taiteen toimijat laativat yhdessä kesäkuussa 2020 pandemiatilanteeseen alan omaan, tarkempaan riskiarviointiin perustuvat valtakunnalliset turvaohjeet, jotka TTL:n asiantuntijat tarkastivat. Ohjeet esittävien taiteiden toimijoille laadittiin kolmella kielellä ja niitä päivitettiin jatkuvasti. Orkesterit käynnistivätkin pandemian aikaisen toimintansa hallitusti kesän ja syksyn 2020 aikana.  

Yleisötilaisuuksiin tarkempi erittely on tärkeää

Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n kanta on, että yleisötilaisuuksien osalta erottelu pykälässä 58 sisä- ja ulkotilaisuuksiin on liian yleinen. Laissa tulisi OKM:n Turvalliset tapahtumat - työryhmän mukaisesti jaotella sisätiloissa järjestettävät tilaisuudet sellaisiin, joissa 

  1. turvavälejä noudattaen istutaan koko tapahtuman ajan omalla paikalla (turvallinen siirtyminen saliin ja sieltä pois varmistaen)
  2. voidaan seisoen liikkua vapaasti tilassa 

Näille kategorioille tulisi laatia omat raja-arvot sekä oma riskikartoitus. Hallituksen esityksen perusteluissa pitäisi korostaa selkeämmin, että rajoitustoimia määrättäessä on tehtävä tarkka analyysi kokonaisvaikutuksista ja verrattava haittoja saataviin hyötyihin. Kokonaisten toimialojen sulkemista ei pitäisi tehdä, vaan rajoitukset on kohdennettava niihin toimijoihin ja niille alueille, joissa epidemian leviämisen uhka on todennettavissa. Kunnan tai aluehallintoviranomaisten asettamien rajoitusten tai toiminnan sulkemisen osalta tulisi kulttuurialan toimijoilla, kuten orkestereilla, olla mahdollisuus yhteistyöhön viranomaisten kanssa.

Lisää ennakoitavuutta ja kulttuurin merkityksen huomioimista

Orkesteritoiminnassa ennakoitavuus on hyvin keskeistä ja pitkäjännitteinen, useiden vuosien päähän ulottuva suunnittelu on toiminnan luonteen takia välttämätöntä. Aluehallintoviranomaisten lyhyellä varoitusajalla tekemät päätökset vaikeuttavat toimintaa. Kulttuuritoimijoilla pitäisi myös olla mahdollisimman ajoissa tieto siitä, kuinka toiminta voidaan sulkujen jälkeen käynnistää uudelleen.  Selkeä viestintä viranomaisten rajoitustoimiin liittyvistä perusteluista ja raja-arvoista on tärkeää toimijoiden kannalta.

Kulttuuri ja aktiivinen kulttuurielämä on merkittävä arvo sivistysvaltiossa ja toisaalta kulttuurisisällöillä on tärkeä ja monitahoinen rooli kansalaisten hyvinvoinnille ja pandemiasta selviämiselle. Sen lisäksi kulttuurisektorilla on kansantaloudellisia vaikutuksia. Jotta alan toimintaedellytykset voidaan turvata eikä koko toimialan kategorista sulkemista kevään ja loppusyksyn 2020 tapaan tarvitsisi enää tehdä, toivomme, että ammattimaisen orkesterilaitoksen vahva sitoutuminen turvallisuuskulttuuriin ja tiiviiseen yhteistyöhön viranomaisten kanssa tulee jatkossa otetuksi huomioon. 

Helsingissä 12.1.2021

Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n hallituksen puolesta

Helena Värri
toiminnanjohtaja
puh. 0505569781

___________________________

Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n (SUOSIO) tehtävä on edistää ja kehittää maamme ammattimaista orkesteritoimintaa. Suomen Sinfoniaorkesterit ry:llä on 31 jäsenorkesteria: Avanti! Kamariorkesteri, Helsingin Barokkiorkesteri, Helsingin kaupunginorkesteri, Hyvinkään Orkesteri, Joensuun kaupunginorkesteri, Jyväskylä Sinfonia, Kemin kaupunginorkesteri, Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri, Kuopion Kaupunginorkesteri, Kymi Sinfonietta, Sinfonia Lahti, Lapin kamariorkesteri, Lappeenrannan kaupunginorkesteri, Lohjan kaupunginorkesteri, Mikkelin kaupunginorkesteri, Oulu Sinfonia, Pori Sinfonietta, Radion sinfoniaorkesteri, Savonlinnan Orkesteri, Seinäjoen kaupunginorkesteri, Sibelius-Akatemian sinfoniaorkesteri, Sinfoniaorkesteri Vivo, Sinfonietta Lentua, Suomalainen barokkiorkesteri, Suomen Kansallisoopperan orkesteri, Tampere Filharmonia, Tapiola Sinfonietta, Turun filharmoninen orkesteri, Umo Helsinki Jazz Orchestra, Vaasan kaupunginorkesteri

 

Takaisin