Lausunto julkisen talouden suunnitelmasta sivistysvaliokunnalle 29.4.2020

Julkaistu 15.1.2021

LAUSUNTO JULKISEN TALOUDEN SUUNNITELMASTA
SIVISTYSVALIOKUNNALLE 29.4.2020

Asia: VNS 1/2020 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024

Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n lausunto

Suomen Sinfoniaorkesterit ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto Valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024.

Suomen Sinfoniaorkesterit ry pitää tärkeänä, että hallitus on koronavirustilanteesta johtuen kohdentanut vuoden 2020 lisätalousarvioissa määrärahoja myös kulttuuritoimijoiden tilanteen helpottamiseksi. Toimilla on ymmärrettävästi heijastevaikutuksia myös kehyskaudelle.

Yhdistyksen mielestä on positiivista, että esittävien taiteiden valtionosuusuudistus etenee suunnitellusti ja viimeinen erä lisärahoituksesta on saatu kohdennettua vuodelle 2022, jolloin uudistuksen on tarkoitus astua voimaan.

Yhdistys kiittää hallitusta siitä, että vuoden 2020 lisäbudjetissa on päätetty korvata edunsaajille rahapelitoiminnan tuottojen väheneminen koronavirustilanteen takia. Yhdistys toivoo, että myös vastuullisuusvaatimuksia johtuvat Veikkauksen tuottojen menetykset korvattaisiin edunsaajille budjettirahoituksesta myös pitkällä tähtäimellä.

Yhdistys toteaa, että kuntatalouden vaikea kestokykytilanne pitäisi ratkaista mahdollisimman pian. Ainutlaatuisen laaja suomalainen ammattiorkesteriverkosto on kuntien vaikean taloustilanteen takia vaarassa. Orkesterit ovat keskeinen osa kulttuurin alueellisen saavutettavuuden toteutumista. Kulttuurilla on todettu useissa tutkimuksissa olevan suuri merkitys hyvinvointiin ja terveyteen, sekä osallisuuteen ja yhteisöllisyyteen. Kulttuurin merkitys korostuu poikkeusaikoina.

Helsingissä 29.4.2020

Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n hallituksen puolesta,

Helena Värri
toiminnanjohtaja
Suomen SInfoniaorkesterit

 

Takaisin