Suosion kannanotto hallituksen exit-suunnitelmaan: Turvatoimilla toteutettu alueellinen konserttitoiminta mahdollistettava jo toukokuussa

Julkaistu 16.4.2021

Suosio_viulut_maskit_13_4_21

Valtioneuvosto julkisti perjantaina 9. huhtikuuta 2021 ns. exit-suunnitelman, jonka avulla Suomi pyrkii ulos koronapandemiasta. Suunnitelma sisältää tärkeän toimenpidekokonaisuuden.

Esitämme kuitenkin muutosta yhteen kohtaa. Suunnitelmassa taide- ja kulttuurialan tapahtumien rajoituksia suunnitellaan purettavaksi osittain vasta kesäkuussa. Turvatoimilla toteutetut alueelliset konsertit on mahdollistettava jo toukokuussa. On syytä korostaa, että ennen 30.11.2020 alkanutta sulkua kulttuuritapahtumiin - kuten esimerkiksi orkesterikonsertteihin - ei ollut jäljitetty tartuntaketjuja tarkkaan suunniteltujen koronaturvallisuusohjeiden voimassaolon aikana.

Orkesterikonserteissa toimittiin viime syksyn ajan rajoitetulla kapasiteetilla ja vastuullisesti. Hallituksen exit-suunnitelmassa todetaan, että poikkeusolojen päätyttyä siirrytään paikalliseen rajoitusten asettamiseen. Kuitenkin siirtyminen paikallisiin rajoitukseen tapahtuu hitaasti, koska suunnitelmassa yleisötilaisuuksia tulisi järjestää vasta sitten, kun hybridistrategian mukaisista toimenpidetasoista on luovuttu. Toimenpidetasoista luopumista tarkastellaan toukokuun aikana ja tavoitteena on, että niistä luovuttaisiin viimeistään kesäkuussa. Tämän tarkastelu tapahtuu varsin myöhään.  

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama laajapohjainen työryhmä laati esityksen, jossa esitettiin portaat yleisötilaisuuksien asteittaiseen avaamiseen tautitilanteen parantuessa. Hallitus pitää tehtyä esitystä hyvänä ja toteuttamiskelpoisena, ja tähän kolmivaiheiseen ehdotukseen ja alueelliseen päätöksentekoon voisi siirtyä nopeamminkin.  

Jo nyt on useita sairaanhoitopiirejä, joissa kulttuuritapahtumien avaamiselle tai osittaiselle avaamiselle annetut tartuntaluvut alittuvat. On tärkeää, että kokoontumisrajoituksia puretaan niillä alueilla, joissa epidemian katsotaan olevan hallinnassa.  

Suomen Sinfoniaorkesterit ry kiinnittää huomiota siihen, että konserttitoiminnan avaaminen ei onnistu nopeasti vaan edellyttää ennakointia. Konserttien avaamisen takana on lukuisia toimintoja ja valmistelua tehdään niin tuotannossa kuin markkinoinnissakin. Myös lipunmyynnin avaamiseen tarvitaan aikaa. Kun kokoontumisrajoitukset lopulta poistuvat, tulee kestämään jonkin aikaa ennen kuin ensimmäiset konsertit liveyleisöllä voidaan toteuttaa.  

Hallitus korostaa esityksessään, että purkutoimet aloitetaan ryhmistä, joihin rajoitustoimenpiteet ovat aiheuttaneet erityistä rasitetta, kuten lapsista ja nuorista. Koulut ja päiväkodit ovat orkestereiden tärkeitä asiakkaita. Lasten ja nuorten mahdollisuus kuulla elävää musiikkia ennen lukukauden päättymistä on orkesteritoiminnan keskeinen tavoite.

 

 

Takaisin