Suosion kannanotto - SELKEÄ NÄKYMÄ KULTTUURI-ALAN SYKSYYN JA TURVAA FREELANCER-TAITEILIJOILLE

Julkaistu 26.5.2021

Suosio_Julkilausuma somekuva nelio slogan

Koronaepidemia on aiheuttanut suuria ongelmia koko yhteiskunnalle, mutta nyt tilanne ollaan saamassa hallintaan rajoitusten ja rokotusten ansiosta. Nyt kun tilanne paranee, koronarajoituksia on purettava asteittain. Suomen Sinfoniaorkesterit ry:lle on tärkeää, että yleisötapahtumat avataan samaan tahtiin muun yhteiskunnan kanssa. Yhdistys on mukana kulttuuri-, urheilu- ja tapahtuma-alan yhteisessä kannanotossa.  

Orkesterit ja koko kulttuuriala tarvitsevat selkeän näkymän siitä, miten yleisötilaisuuksiin liittyviä rajoituksia voidaan purkaa ja toiminta käynnistää normaalilla kapasiteetilla. Jo yli vuoden ajan jatkuneet rajoitukset ovat tarkoittaneet vaikeuksia koko alalle, esimerkiksi sadoiltatuhansilta kulttuurialan ammattilaisilta ovat loppuneet työt. Erityisen vaikea tilanne on ollut freelancer-muusikoilla ja muilla yksittäisillä taiteilijoilla. Freelancereille myönnettävät tuet tulisi jakaa nopealla aikataululla ja työskentelymahdollisuudet avata mahdollisimman pian. Suomalaiset ammattiorkesterit haluavat myös lisätä freelancereiden palkkausta heti kun rajoitukset kevenevät.

Kulttuuritilaisuuksien yleisöt ovat liian kauan olleet vailla kohtaamisia ja yhteisiä elävän esityksen elämyksiä. Orkesterit odottavat syksyä ja yleisön paluuta konserttisaleihin. Yleisön paluuseen on varauduttu niin, että yhteiset koronaturvallisuusohjeet, salikohtaiset riskikartoitukset ja turvallisuussuunnitelmat varmistavat yleisön ja henkilökunnan terveysturvallisuuden. On myös olemassa kansainvälistä tutkimusnäyttöä siitä, että esimerkiksi ilmanvaihdolla, kasvomaskien käytöllä ja yleisöjen sijoittelulla ja kulkujen ohjaamisella merkitystä terveysturvallisuuden toteutumisessa. Nämä seikat olisi syytä huomioida valtioneuvoston ja viranomaisten linjauksissa. Kulttuurialaa on tärkeä kohdella yhdenvertaisesti muuhun yhteiskuntaan verrattuna.  

Epidemiakehitys voi välillä yllättää ja rajoituspäätöksiä joudutaan tällöin mahdollisesti muuttamaan nopeastikin. Orkesterit ovat oppineet reagoimaan viipymättä. Kuitenkin koko kulttuuriala tarvitsee päättäjiltä pitkän ajan näkymän ja varmuuden siitä, millaisilla reunaehdoilla voidaan jälleen toimia normaalisti.

Helena Värri,
toiminnanjohtaja
Suomen Sinfoniaorkesterit ry
050-5569781

 

Takaisin