Avantin konsertti- ja festivaalitoiminnan jatko varmistettava

Julkaistu 17.4.2018

Finland Festivals, Suomen Museoliitto, Suomen Sinfoniaorkesterit ja Suomen Teatterit:
Avantin konsertti- ja festivaalitoiminnan jatko varmistettava

Kulttuurialojen ja keskeisten valtionosuus- ja festivaalirahoitusta saavien tahojen etujärjestöjen yhteinen kanta on, että Avantin kohdalla on olemassa takaisinperintään liittyvän ohjeistuksen edellyttämät poikkeukselliset perusteet säilyttää Avantin toiminta elinkelpoisena.

Avanti! on ollut kansainvälisesti arvostettu nykymusiikin erityisosaaja vuodesta 1983 lähtien. Se on kantaesittänyt yli 600 teosta ja ollut läheisessä yhteistyössä monien keskeisten suomalaisten säveltäjien kanssa. Avantin ohjelmistosuunnittelussa yhdistyy uusi ja vanha, tyylinmukaisuus ja harvinaisuudet. Aktiivisen kotimaisen ja kansainvälisen konserttitoiminnan lisäksi Avanti järjestää omaa Suvisoitto-festivaaliaan joka kesä Porvoossa. Avantin Suvisoitto on harvinainen poikkeus suomalaisessa festivaalikentässä: joka vuosi vaihtuvat taiteelliset johtajat ovat tehneet festivaalista tiukasti ajassa kiinni olevan ja uusimpia musiikkivirtauksia esittelevän näyttämön.

Avantin riveistä on lähtenyt merkittävä joukko kansainvälisesti menestyneitä kapellimestareita ja solisteja. Avantin lähtökohtana on ohjelmisto, ei kokoonpano, joka vaihtelee musiikin ehdoilla. Avantista on kehittynyt instituutio, jota tarvitaan jatkossakin suomalaisessa kulttuurielämässä.

On kiistaton tosiseikka, että Avanti! on saanut laskennallisesti liikaa valtionosuusjärjestelmä VOS:n mukaista rahoitusta. Kaikki varat on kuitenkin käytetty siihen toimintaan, johon valtionapua on myönnetty, koska yleishyödyllisenä yhteisönä se ei voi jakaa toiminnastaan voittoa ulkopuolisille. Koska Avanti! käyttää varansa sen esitys- ja festivaalitoiminnan pyörittämiseen, johon sille myönnetään eri perustein julkista tukea, orkesterilla ei ole sellaisia taloudellista reserviä, jonka turvin sillä olisi edellytyksiä selviytyä kertaluontoisesta, useamman vuoden liikaa maksettujen tukien takaisinperinnästä. Orkesteri on itse oma-aloitteisesti pyytänyt tarkastamaan valtionrahoituksensa laskennan perusteiden ohjeistuksenmukaisuuden, eikä ole pyrkinyt vilpillisesti ohjaamaan viranomaisia asiassa harhaan.

Riittävä seuraamus Avantille on, että sen VOS-tuki nyt korjataan sille tasolle kuin sen nykyohjeistuksen perusteella kuuluu asettua. Tällä hetkellä taloudellinen epävarmuus vaikeuttaa kaiken vuoden 2018 suunnitellun esitystoiminnan toteuttamista. Orkesterin täytyy sopeuttaa lyhyessä ajassa toimintansa olennaisesti pienemmälle valtion rahoitustasolle kuin aikaisemmin.

Me eri kulttuurialojen ja keskeisten valtionosuus- ja festivaalirahoitusta saavien tahojen etujärjestöt lausumme yhteisenä kantanamme, että Avantin kohdalla on olemassa riittävät poikkeukselliset perusteet säilyttää Avantin toiminta elinkelpoisena. Avanti tulee säilyttää taideyhteisönä ja työllistäjänä sen sijaan, että liikaa maksettujen tukien takaisinperimisen johdosta tärkeä kotimainen taidemusiikkitoimija ajetaan tilaan, jossa toimintaedellytykset puuttuvat.  Riittävä toimenpide orkesteria koskevan aiheellisen selvityksen jälkeen on rahoituksen korjaaminen vuodesta 2018 eteenpäin oikealle tasolle.

Helsingissä 17.4.2018

Finland Festivals ry
Suomen Museoliitto ry
Suomen Sinfoniaorkesterit ry
Suomen Teatterit ry

 

Takaisin