UMON TYÖRAUHA JA TAITEELLINEN HUIPPUTASO ON TURVATTAVA

Julkaistu 18.6.2018

Suomen Sinfoniaorkesterit ry:
UMON TYÖRAUHA JA TAITEELLINEN HUIPPUTASO ON TURVATTAVA


Suomalaista musiikkikulttuuria ylistetään maailmalla. Yksi helmi tässä kulttuurissa on UMO Jazz Orchestra, joka on kansainvälisesti arvostettu toimija sekä merkittävä suomalaisen kulttuurikentän elävöittäjä ja monipuolistaja. Suomella pitää olla varaa yhteen ammattimaisesti toimivaan jazzorkesteriin, jossa huippumuusikot ovat päätoimisia työntekijöitä ja myös freelancereita työllistetään laajamittaisesti. UMOn työrauha ja pitkäjänteinen taiteellinen kehitystyö on turvattava.

UMO on hoitanut talouttaan vastuullisesti, mutta julkisen rahoituksen väheneminen on johtanut lomautuksiin ja toiminnan supistamiseen. UMO on itse ollut aktiivinen tilanteen korjaamisessa, mutta nyt tarvitaan kulttuuritahtoa myös Helsingin päättäjiltä.

UMO on tuonut kansainvälistä huippuosaamista Suomeen vuodesta 1975 alkaen. Orkesteri on tärkeä niin pääkaupunkiseudulle kuin koko Suomellekin. UMO on keskeinen yksikkö koko jazzkentän kehittämisessä ja lukuisten koti- ja ulkomaisten kantaesitysten taitavana esittäjänä. UMO kehittää jatkuvasti yleisötyötään ja haluaa täyttää laajasti Helsingin kaupungin orkesterille asettamat strategiset tavoitteet. UMOlla on iso vastuu suomalaisen musiikkielämän diversiteetistä ja orkesteri on kunnostautunut monissa yhteistyöprojekteissa.

UMOn nimi voi vaihtua, mutta riittävät resurssit tälle ainutlaatuiselle orkesterille tarvitaan. Suomen Sinfoniaorkesterit ry vetoaa päättäjiin, että maamme ainoan säännöllisesti uutta musiikkia esittävän big bandin, UMOn, tulevaisuus turvataan.

Helena Värri
toiminnanjohtaja
Suomen Sinfoniaorkesterit ry

 

Takaisin