Lainaussäännöt

1. Lainausoikeus
Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n ylläpitämän nuottimateriaalien keskuskirjaston teoksia voidaan lainata yhdistyksen jäsenille, musiikkioppilaitoksille ja muille yhteisöille.

2. Käyttökorvaus
Lainauksista peritään Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n jäseniltä yhdistyksen vuosikokouksen vuosittain hyväksymä materiaalin laajuuden mukaan määräytyvä käyttökorvaus. Musiikkioppilaitoksilta peritään käyttökorvaus n. 25 %:lla korotettuna ja muilta yhteisöiltä
n. 50 %:lla korotettuna. Lisäksi peritään jokaiselta lainaajalta toimituskulut.

3. Lainausaika

Lainausaika on kaksi kuukautta, mutta nuottimateriaali on kuitenkin palautettava viimeistään kaksi viikkoa esityksen jälkeen. Pidemmästä lainausajasta on sovittava kirjastonhoitajan kanssa erikseen. Yliajalta peritään 10 %:n lisämaksu viikolta.

4. Tilaukset ja toimitusaika

Tilaukset voidaan tehdä joko sähköisesti tai puhelimitse yhdistyksen toimistoon. Kesätauon aikana ei kirjastosta toimiteta materiaaleja. Materiaalit toimitetaan normaalisti noin kuukautta ennen konserttia. Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuuksien mukaan välittömästi. Varauksia voi tehdä vuodeksi eteenpäin.

5. Materiaaleihin tehtävät merkinnät ja korjaukset

Nuottimateriaaleihin saa tehdä merkintöjä vain kevyesti lyijykynällä ja niitä saa korjata vain arkistointikelpoisella teipillä (esimerkiksi Filmoplast).

6. Materiaalien hävittäminen, turmeleminen ja korvaukset

Mikäli lainattuja materiaaleja hävitetään, turmellaan tai niihin tehdään merkintöjä muulla kuin lyijykynällä, on Suomen Sinfoniaorkesterit ry:llä oikeus veloittaa lainaajalta ko. materiaalin hinta päivän hinnan mukaisesti kuluineen.

7. Materiaalin luovuttaminen toiselle ja kopioiminen

Materiaalin luovuttaminen toiselle ilman kirjastonhoitajalta saatua lupaa sekä kopioiminen on kielletty.

Lainaukset:
Elina Tuomola
040 594 3079
elina.tuomola@sinfoniaorkesterit.fi

Takaisin