Tietosuojaseloste

Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n asiakasrekisterit

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot:
Suomen Sinfoniaorkesterit ry
Y-tunnus: 0282706-0
Eerikinkatu 3B
00100 Helsinki
info[at]sinfoniaorkesterit.fi

Rekisterin nimi
Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n asiakasrekisterit
Seuraavat tiedot voidaan tallentaa

a) tapahtuma- ja koulutustilaisuusrekistereihin:
Etu- ja sukunimi
Organisaation nimi ja y-tunnus
Laskutusosoite ja postiosoite
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Erityisruokavalio
Tapahtuman, johon osallistunut aikaisemmin tiedot
Avoimet vastaukset

b) sidosryhmärekisteriin:
Etu- ja sukunimi
Organisaation nimi
Sähköpostiosoite

c) mediarekisteriin:
Etu- ja sukunimi
Organisaation nimi
Sähköpostiosoite

d) jäsenrekisteriin:
Etu- ja sukunimi
Organisaation nimi
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite

Rekisterien tietojen käyttötarkoitus
Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

a) tapahtumien, hankkeiden ja tilaisuuksien hallinnointiin, järjestämiseen ja tilastointiin,
b) yhteistyökumppaneiden ja jäsenten kontaktointiin, mediatiedotteiden lähettämiseen,
c) Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja sisäisen raportoinnin tuottamiseen ja tilastointiin,

Säännönmukaiset tietolähteet:
Rekisteröity itse ilmoittautuessaan ja/tai osallistuessaan Rekisterinpitäjän järjestämään tapahtumaan/tilaisuuteen tai vastaavaan. Myös muita luotettavia tahoja ja olemassa olevia rekistereitä voidaan käyttää rekisteröidyn suostumuksen perusteella.

Tietoihin on pääsyoikeus:
Rekisterinpitäjän työntekijöillä

Tietojen suojaamisen periaatteet:
Manuaalinen aineisto: Tietoja säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa toimitiloissa.
Sähköinen aineisto: Rekistereitä säilytetään suojatulla verkkoasemalla, johon on pääsy vain rekisterinpitäjän työntekijöillä ja verkkopalvelimen palveluntarjoajalla eli henkilötietojen käsittelijällä.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista:
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Suomen Sinfoniaorkesterit ry oikaisee, anonymisoi, poistaa tai täydentää rekisterissään olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröity voi tehdä mahdollisen korjaus- tai poistopyyntönsä joko kirjallisesti postittamalla omakätisesti allekirjoitetun yksilöidyn korjaus- tai poistopyynnön Suomen Sinfoniaorkesterit ry:lle postiosoitteeseen tai lähettämällä sähköpostia Suomen Sinfoniaorkesterit ry:lle. Yhteystiedot löytyvät kohdasta ”Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot”.