Tutkimukset

Lataa

Suomen Sinfoniaorkesterit ry toteutti syys-marraskuussa 2018 kävijätutkimuksen mitatakseen konserteissa kävijöiden tyytyväisyyttä ja toiveita. Tutkimukseen vastasi yhteensä 2324 kävijää 22 eri orkesterin alueelta. Tutkimuksen toteutuksesta vastasi Innolink.

Lataa

Suosion, jäsenorkestereiden ja Innolink Oy:n yhteinen kävijätutkimus tehtiin 1.9.-11.11.2018 ja samalla haastateltiin ympäri Suomea henkilöitä, jotka eivät käy konserteissa. Tutkimukseen osallistui 22 orkesteria. Vastauksia saatiin yhteensä 2324 kappaletta.

Lataa

Suomen Sinfoniaorkesterit ry teetti keväällä Innolink Research Oy:llä orkestereiden yleisötutkimuksen, joka on nyt julkaistu. Tutkimukseen osallistui 19 erikokoista ja -tyylistä ammattiorkesteria ympäri maata. Konserttiyleisöjen kyselyyn vastasi jopa 2673 henkilöä. Vastaajista noin kolmannes oli satunnaiskävijöitä ja noin kolmannes kausikorttilaisia. Tämän lisäksi kysyttiin 1000:lta ”ei-kävijältä” syytä konserteissa käymättömyyteen. Tämä kysely tehtiin Innolinkin tutkimuspaneelille. Vastaajamäärät ovat tilastollisesti merkitseviä.

Lataa

Tässä tutkimuksessa kysyttiin 1000:lta ”ei-kävijältä” syytä konserteissa käymättömyyteen.