TFO ja Tomas Nuñez-Garcés kantaesittävät Aki Yli-Salomäen sellokonserton / ÅFO och Tomas Nuñez-Garcés uruppför Aki Yli-Salomäkis cellokonserten

Julkaistu 23.1.2018


Turun filharmoninen orkesteri sellosolistinaan Tomas Nuñez-Garcés kantaesittävät torstaina 25.1. klo 19 Konserttitalossa Aki Yli-Salomäen teoksen Oi autuus, konsertto sellolle ja orkesterille. Orkesteria johtaa Jukka Iisakkila. Konsertissa kuullaan myös Modest Musorgskin Hovanštšina-oopperan alkusoitto sekä Nikolai Rimski-Korsakovin Šeherazade. Konsertti aloittaa kevään Uteliaat aloittelijat -sarjan, jossa ennen konserttia tutustutaan klassisen musiikin maailmaan ja illan konserttiin Turun AMK:n musiikin koulutusohjelman päällikkö Eero Linjaman johdolla.

Aki Yli-Salomäen kolmiosainen teos Oi autuus, konsertto sellolle ja orkesterille on kauneuden, herkistymisen ja ilon musiikkia. Yli-Salomäki kertoo, että sellon syvä ja inhimillinen sointi on aina puhutellut häntä. Konsertin aloittaa Modest Musorgskin melodinen ja kansanlaulumainen alkusoitto oopperasta Hovanštšina ja päättää Rimski-Korsakovin neliosainen Šeherazade, joka pohjautuu vanhaan arabialaiseen satukokoelmaan Tuhannen ja yhden yön tarinoita.

Aki Yli-Salomäki on viime vuosina keskittynyt sävellystuotannossaan erityisesti soinnillisiin kysymyksiin, ajalliseen kokemukseen ja musiikin tilallisuuden estetiikan sekä musiikin ”maisemallisuuden” pohtimiseen. Usein lopputuloksena on syntynyt hidasta, rauhallista ja keskittynyttä musiikkia.

Tomas Nunez-Garcés voitti vuonna 2010 Turun XI sellokilpailun ensimmäisen palkinnon ja yleisöpalkinnon. Vuodesta 2015 alkaen hän toimi Helsingin kaupunginorkesterin 1. soolosellistinä. Radion Sinfoniaorkesterin 1. soolosellistinä hän aloitti syksyllä 2017. Nunez-Garcés soittaa Postiglionekvartetissa.

Kapellimestari Jukka Iisakkila vierailee säännöllisesti Euroopan merkittävien uuden musiikin yhtyeiden ja sinfoniaorkesterien edessä sekä oopperataloissa. Iisakkila on Sääksmäki Soi! -musiikkifestivaalin taiteellinen johtaja. Jukka Iisakkila tekee säännöllisesti yhteistyötä niin Tapiola Sinfoniettan kuin Tanskan radion sinfoniaorkesterin kanssa.

Oi autuus Turun konserttitalossa to 25.1. klo 19.00. Uteliaat aloittelijat kokoontuvat klo 17.30. Jukka Iisakkila, kapellimestari, Tomas Nuñez-Garcés, sello. Turun filharmoninen orkesteri. Musorgski – Yli-Salomäki – Rimski-Korsakov. Liput 21/16/9 €.

Kevään aikana TFO kantaesittää Segerstamia ja Heiniötä

Kevätkaudella Turun filharmoninen orkesteri kantaesittää Aki Yli-Salomäen teoksen lisäksi TFO:n ylikapellimestari Leif Segerstamin sinfonian nro 311 ja Mikko Heiniön 3. sinfonian. Segerstamin sinfonia kuullaan maestron 74-vuotissyntymäpäivänä perjantaina 2.3. klo 19 Konserttitalossa. Kokonimeltään teos on Sinfonia Seriosa nro 311 ”FUNDEERAUKSIA…Ponderings” President Mauno Koivisto 12.5.2017 in memoriam with musical thoughts... Mikko Heiniön 3. sinfonia (sinfonia concertante lyömäsoittimille ja orkesterille) kuullaan perjantaina 18.5. klo 19 Konserttitalossa. Heiniö on TFO:n nimikkosäveltäjä ja orkesteri tekee läheistä yhteistyötä säveltäjän kanssa. Lisäksi Turun XIII sellokilpailun finaalikonserteissa 22.–23.2. klo 19 Konserttitalossa kantaesitetään Lotta Wennäkosken teos Foliage. Teos on Turun sellokilpailun tilausteos vuoden 2018 finalistien tulkittavaksi.

**

Åbo filharmoniska orkester och cellosolisten Tomas Nuñez-Garcés uruppför Aki Yli-Salomäkis verk O salighet, konsert för cello och orkester torsdagen den 25.1 kl. 19 i Konserthuset. Jukka Iisakkila dirigerar orkestern. På konserten får vi också höra Modest Musorgskijs uvertyr ur operan Chovansjtjina samt Nikolaj Rimskij-Korsakovs Scheherazade. Konserten börjar vårens Nyfikna nybörjare -serien där vi bekantar oss med den klassiska musikens värld under ledning av Eero Linjama, chef för musikens utbildningslinje vid Åbo YH.

Aki Yli-Salomäkis verk O salighet, konsert för cello och orkester i tre satser är musik med skönhet, känslighet och glädje. Yli-Salomäki berättar, att cellon djupa och mänskliga klang har alltid tilltalat honom. Konserten inleds med Musorgskijs uvertyr ur operan Chovansjtjina, som domineras av en folklig melodi, och avslutas med Rimskij-Korsakovs Scheherazade, som bygger på den gamla arabiska sagosamlingen Tusen och en natt.

I sin kompositionsproduktion har Aki Yli-Salomäki under senaste år koncentrerat sig på speciellt pä klangliga frågor, tidsupplevelsens och musikens rymdestetik samt frågor kring av musikens ”landskap”. Ofta har slutresultatet varit långsam, fridfull och koncentrerad musik.

Tomas Nunez-Garcés fick år 2010 första pris och publikpriset i Åbo XI cellotävling. Från och med år 2015 var han 1:e solocellist i Helsingfors stadsorkester. Han började som 1:e solocellist i Radions symfoniorkester hösten 2017. Nunez-Garcés spelar i Postiglionekvartetten.

Dirigenten Jukka Iisakkila gästdirigerar regelbundet Europas mest betydande ensembler för samtida musik samt symfoniorkestrar och vid operahus. Iisakkila är konstnärlig ledare för musikfestivalen Sääksmäki Soi!. Jukka Iisakkila samarbetar regelbundet med både Tapiola Sinfonietta och Danmarks radios symfoniorkester.

O salighet i Åbo konserthus to 25.1 kl. 19.00. Nyfikna nybörjare samlas kl. 17.30. Jukka Iisakkila, dirigent, Tomas Nuñez-Garcés, cello, Åbo filharmoniska orkester. Musorgski – Yli-Salomäki – Rimski-Korsakov. Biljetter 21/16/9 €.

ÅFO uruppför verk av Segerstam och Heiniö under våren

Under vårsäsongen uruppför Åbo filharmoniska orkester också ÅFO:s chefsdirigent Leif Segerstams symfoni nr 311 och Mikko Heiniös 3. symfoni. Segerstams symfoni får vi höra på maestros 74-årsdag fredagen den 2.3 kl. 19 i Konserthuset. Symfonin heter Symfoni Seriosa nr 311 ”FUNDEERAUKSIA… Ponderings” President Mauno Koivisto 12.5.2017 in memoriam with musical thoughts... Mikko Heiniös 3. symfoni (symfoni concertante för slagverk och orkester får vi hoöa på fredagen den 18.5 kl. 19 i Konserthuset. Heiniö år ÅFO:s huskompositör och orkestern gör samarbete med kompositören.På Åbo cellotävlingens finalkonserter den 22.–23.2 kl. 19 i Konserthuset uruppförs Lotta Wennäkoskis verk Foliage. Verket är ett beställningsverk för Åbo cellotävling 2018, att uttolkas av finalisterna.

**

Lipunmyynti / Biljettförsäljning

Lippuja Turun filharmonisen orkesterin konsertteihin myy Lippupiste, www.lippu.fi. Turussa lippuja voi ostaa myös Turun kulttuurikauppa Ars Musicasta Turun konserttitalolta, avoinna ma–pe klo 11–17. Lippuja myydään myös ovella tuntia ennen tilaisuuden alkua, mikäli paikkoja on jäljellä. Turun konserttitalo, Aninkaistenkatu 9, 20100 Turku.

Biljetter till Åbo filharmoniska orkesters konserter säljs via Lippupiste, www.lippu.fi. I Åbo kan man även köpa biljetter i Åbo kulturbutik Ars Musica i Åbo konserthus (Aningaisgatan 9), öppet må–fr kl. 11–17. Biljetter säljs också vid dörren en timme före evenemanget börjar om det finns platser kvar. Åbo konserthus, Aninkaistenkatu 9, 20100 Turku.

 

Takaisin