Sinfoniaorkestereilla 1,3 milj. kuulijaa konserteissa ja tapahtumissa

Julkaistu 11.4.2018


Vuonna 2017 sinfoniaorkestereiden kuulijamäärät pysyivät korkeina, vaikka taloudellinen tilanne oli monille orkestereille haasteellinen. Konserttien kuulijamäärä oli 1191061 ja yleisötyön tapahtumissa oli 116969 osallistujaa. Näin orkestereiden live-esityksissä oli yhteensä
1 308 030 kuulijaa.

Edelliseen vuoteen verrattuna orkestereiden valtionosuus pieneni 6,8 prosenttia. Vaikka kuntarahoittajienkin tiukka talous vaikutti orkestereihin, niin kuulijamäärät pienentyivät vain vähän. Kotimaan konserttien määrä väheni 142 konsertilla, mutta kuulijamäärät pysyivät lähes samoina. Konsertteja ulkomailla orkesterit tekivät huomattavasti vähemmän, ja kiertueet olivat pienimuotoisempia kuin aikaisemmin.

Kantaesityksiä oli merkittävästi enemmän (134 kpl) kuin edellisenä vuonna (78 kpl). Kantaesitysten määrään vuonna 2017 vaikutti myös Sibeliuksen seuraajat – projekti, joka tuotti yhteensä 15 kotimaista kantaesitystä eri puolilla Suomea. Projekti toteutettiin yhteistyössä Suomen Säveltäjien kanssa Suomen Kulttuurirahaston tuella.

Nyt julkaistava Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n vuosikertomus 2017 sisältää tarkat tilastot jäsenorkestereiden konserteista ja niiden yleisömääristä, orkestereiden taloudesta, levytyksistä ja kantaesityksistä. Aineisto on löydettävissä myös järjestön nettisivulta www.sinfoniaorkesterit.fi/Tilastot

 

Takaisin