Mikko Heiniön 70-vuotisjuhlakonsertti päättää TFO:n kevätkauden / Mikko Heiniös 70-årsjubileumskonsert avslutar ÅFO:s vårsäsong

Julkaistu 14.5.2018


Turun filharmonisen orkesterin nimikkosäveltäjä Mikko Heiniön 70-vuotisjuhlakonsertti päättää TFO:n kevään sinfoniakonserttikauden säveltäjän syntymäpäivänä 18.5.2018 klo 19 Turun konserttitalossa. Konsertissa kantaesitetään Heiniön 3. sinfonia ja lisäksi kuullaan Heiniön Maestoso-teos sekä Maurice Ravelin pianokonsertto. Konsertin johtaa sukupolvensa menestyneimpiin saksalaiskapellimestareihin lukeutuva Anja Bihlmaier ja solistina nähdään lupaava nuori taiteilija ja maailmanlaajuista ylistystä saanut pianisti Martina Filjak. Ennen konserttia järjestetään varaslähtö klo 18 alkaen. Konserttia voi seurata myös suorana verkossa osoitteessa tfo.fi/live.

Konsertin aloittavan Maestoson taustalla on Ruotsin kuningas Eerik XIV:n vankeudessa 1500-luvulla kirjoittama kahdensanääninen katkelma. Maestoso koostuu seitsemästä muunnelmasta ja codasta. Maurice Ravelin 1920–30-lukujen taitteessa säveltämässä energisessä ja monipuolisessa pianokonsertossa kuuluu vahvoja vaikutteita jazzista. Martina Filjak on esittänyt teosta ympäri maailmaa.

Väliajan jälkeen Turun filharmoninen orkesteri kantaesittää Heiniön 3. sinfonian, jonka alaotsikko on sinfonia concertante lyömäsoittimille ja orkesterille. Teos on TFO:n tilausteos ja teoksessa lyömäsoitinryhmä, piano, celesta ja harppu nousevat solistiseen rooliin. ”Olen suosinut näitä instrumentteja aiemmissakin orkesteriteoksissani, mutta nyt halusin antaa niille vielä suuremman roolin ja siten korostaa dynaamista rytmiikkaa ja kolorismia. Lyömäsoittimien solistisuus on suhteellisen uutta taidemusiikissa, ne alkoivat emansipoitua toden teolla vasta viitisenkymmentä vuotta sitten”, kertoo Heiniö sinfoniastaan.

Sinfoniassa on viisi osaa, mutta se hahmottuu kolmiosaiseksi. Heiniö kuvailee teosta: ” Ehkä ensimmäinen ja viides osa edustavat selvimmin totuttua tyyliäni. Niiden nimillä, "Züge" ja "Run", on monia nopeahkoa liikettä tarkoittavia merkityksiä — ja toki ne ovat saaneet virikkeitä myös juoksuharrastuksestani. Toinen osa, "Intermezzo", on hyvin erilainen, sillä se on pikemmin tila kuin prosessi, tila jossa ei kuulla juurikaan säveliä vaan pelkkiä hälyjä. Kolmas osa, "Rideau", nousee ja laskeutuu sointikenttänä kuin hidas esiriippu, jonka takaa paljastuu kamarimusiikillista elämää. Neljäs osa on lyhyt kadenssi lyömäsoittimille ja samalla johdanto viimeiseen osaan.”

Mikko Heiniö opiskeli sävellystä Sibelius-Akatemiassa Joonas Kokkosen (diplomitutkinto 1977) ja Berliinissä Witold Szalonekin johdolla sekä musiikkitiedettä Helsingin yliopistossa (fil. tohtori 1984). Hän on toiminut Turun yliopiston musiikkitieteen professorina 1985–2005, Suomen Säveltäjien puheenjohtajana 1992–2010 ja Teoston varapuheenjohtajana 1999–2014. Heiniön tuotantoon kuuluu muun muassa ooppera Eerik XIV, joka oli Turun kulttuuripääkaupunkivuoden 2011 päätapahtumia, kolme sinfoniaa ja 9 pianokonserttoa.

Kroatialaispianisti Martina Filjak on yksi viime vuosien lupaavimmista nuorista taiteilijoista, joka on saanut maailmanlaajuista ylistystä soittimensa teknisestä hallinnasta ja vetovoimaisista esiintymisistään. Valmistuttuaan Zagrebin musiikkiakatemiasta Filjak viimeisteli opintonsa Wienissä ja Hannoverissa. Filjak on esiintynyt arvostetuimmilla kansainvälisillä esiintymislavoilla, mm. Carnegie Hallissa New Yorkissa, Berliinin konserttitalossa, Wienin Musikvereinissa ja Amsterdamin Concertgebouwissa.

Saksalaiskapellimestari Anja Bihlmaier on johtanut TFO:ta menestyksekkäästi edellisen kerran helmikuussa 2017. Bihlmaier on noussut sukupolvensa kysytyimpien saksalaiskapellimestareiden joukkoon ja työskentelee sinfonioiden lisäksi paljon oopperoiden parissa. Hän on toiminut Kasselin kaupunginteatterin taiteellisena apulaisjohtajana vuodesta 2015 ja konsertoi laajasti ympäri Eurooppaa.

Mikko Heiniö 70 Turun konserttitalossa pe 18.5. klo 19.00. Varaslähtö klo 18.00. Verkkokonsertti pe 18.5. klo 19.00. Anja Bihlmaier, kapellimestari, Martina Filjak, piano, Turun filharmoninen orkesteri. Heiniö – Ravel. Liput 23,50 / 18,50 / 9,50 €.

TFO:n uusimmalla julkaisulla Kalevi Ahon teoksia

Turun filharmonisen orkesterin uusin CD-julkaisu sisältää säveltäjä Kalevi Ahon teoksia. Levy-yhtiö BIS:n virallinen julkaisupäivä on 10.5.2018. Levyllä kuullaan Ahon patarumpukonsertto sekä pianokonsertto nro 1. Patarumpukonserton solistina on TFO:n patarumpujen äänenjohtaja Ari-Pekka Mäenpää, joka myös kantaesitti teoksen TFO:n konsertissa huhtikuussa 2016. Konserton johti kantaesityksessä ja myös nyt julkaistavalla levyllä Erkki Lasonpalo. Pianokonsertossa solistina kuullaan Sonja Fräkiä ja teoksen johtaa Eva Ollikainen.

Levy on saatavilla esimerkiksi Turun kulttuurikauppa Ars Musicasta (Turun konserttitalo, Aninkaistenkatu 9, ma-pe klo 11–17 ja tapahtumien yhteydessä).

**

Åbo filharmoniska orkesters huskompositör Mikko Heiniös 70-årsjubileumskonsert avslutar ÅFO:s vårsäsong av symfonikonserter på kompositörens födelsedag 18.5.2018 kl. 19 i Åbo konserthus. Vid konserten uruppförs Heiniös tredje symfoni och dessutom får vi höra Heiniös verk Maestoso samt Maurice Ravels pianokonsert. Konserten leds av Anja Bihlmaier, som hör till sin generations mest framgångsrika tyska kapellmästare, och som solist ser vi pianisten Martina Filjak, som är en lovande ung virtuos som har fått världsomfattande beröm. Före konserten ordnas en tjuvstart från kl. 18. Du kan också följa konserten i direktsändning på nätet på adressen tfo.fi/sv/live.

Konserten inleds med Maestoso, vars bakgrund är ett åttastämmigt musikfragment som Sveriges kung Erik XIV skrev under sin tid i fängelset på 1500-talet. Maestoso består av sju variationer och codor. I den energiska och mångsidiga pianokonserten, som Maurice Ravel komponerade vid övergången mellan 1920- och 1930-talet, hörs starka jazzinfluenser. Martina Filjak har framfört verket världen runt.

Efter pausen uruppför Åbo filharmoniska orkester Heiniös tredje symfoni, vars underrubrik är sinfonia concertante för slagverk och orkester. Verket är ÅFO:s beställningsverk där slagverket, pianot, celestan och harpan stiger fram i solistiska roller. ”Jag har favoriserat dessa instrument också i mina tidigare orkesterverk, men nu ville jag ge dem en ännu större roll och på det viset betona den dynamiska rytmiken och kolorismen. Solistiska slaginstrument är relativt nytt inom konstmusiken, de började emanciperas på allvar först för cirka femtio år sedan”, berättar Heiniö om sin symfoni.

Symfonin har fem delar, men den utformas till tre delar. Heiniö beskriver verket: ”Kanske representerar den första och femte delen tydligare min signaturstil. Deras namn, ’Züge’ och ’Run’, har många betydelser som uttrycker snabb rörelse – och förstås har de också inspirerats av mitt löpningsintresse. Den andra delen, ’Intermezzo’, är väldigt annorlunda eftersom den snarare är ett tillstånd än en process, ett tillstånd där man inte hör så mycket toner utan endast oljud. Den tredje delen, ’Rideau’, har en klangvärld som går upp och ner som en långsam ridå, bakom vilken kammarmusikslivet kommer fram. Den fjärde delen är en kort kadens för slagverk och samtidigt en inledning till den sista delen.”

Mikko Heiniö studerade komposition vid Sibelius-Akademin under ledning av Joonas Kokkonen (diplomexamen 1977) och i Berlin under ledning av Witold Szalonek samt musikvetenskap vid Helsingfors universitet (fil.doc 1984). Han har verkat som professor i musikvetenskap vid Åbo universitet 1985–2005, som ordförande för Finlands Tonsättare 1992–2010 och som vice ordförande för Teosto 1999–2014. I Heiniös produktion ingår bl.a. opera Eerik XIV (Åbo kulturhuvudstadsår 2011), tre symfonier och 9 pianokonserter.

Den kroatiska pianisten Martina Filjak är en av de senaste årens mest lovande unga virtuoser. Hon har fått världsomfattande beröm för sitt tekniska behärskande av sitt instrument och för sina fascinerande uppträdanden. Efter att ha utexaminerats från musikakademien i Zagreb finslipade Filjak sina studier i Wien och Hannover. Filjak har uppträtt på de mest prestigefyllda internationella scenerna, bl.a. Carnegie Hall i New York, konserthuset i Berlin, Musikverein i Wien och Concertgebouw i Amsterdam.

Den tyska kapellmästaren Anja Bihlmaier har med framgång lett ÅFO föregående gång i februari 2017. Bihlmaier har blivit en av sin generations mest efterfrågade tyska kapellmästare och arbetar förutom med symfonier också mycket med operor. Hon har fungerat som biträdande konstnärlig ledare vid stadsteatern i Kassel från år 2015 och ger konserter vida omkring i Europa.

Mikko Heiniö 70 i Åbo konserthus fr 18.5 kl. 19.00. Tjuvstart kl. 18.00. Nätkonsert fr 18.5 kl. 19.00. Anja Bihlmaier, dirigent, Martina Filjak, piano, Åbo filharmoniska orkester. Heiniö – Ravel. Biljetter 23,50/18,50/9,50 €.

Kalevi Ahos verk med på ÅFO:s senaste publikation

Åbo filharmoniska orkesters senaste CD-publikation inkluderar verk av kompositören Kalevi Aho. Skivbolaget BIS har meddelat det officiella utgivningsdatumet 10.5.2018. På skivan får vi höra Ahos pukkonsert samt pianokonsert nr 1. Pukkonsertens solist är ÅFO:s stämledare för pukor, Ari-Pekka Mäenpää, som också uruppförde verket i ÅFO:s konsert i april 2016. Konserten leddes av Erkki Lasonpalo, både när den uruppfördes och på skivan som nu ges ut. Som solist i pianokonserten hör vi Sonja Fräki och verket leds av Eva Ollikainen.

Skivan är tillgänglig till exempel i Åbo kulturbutik Ars Musica (Åbo konserthus, Aningaisgatan 9, mån.–fre. kl. 11–17 och i samband med evenemang).

**

Lipunmyynti / Biljettförsäljning

Lippuja Turun filharmonisen orkesterin konsertteihin myy Lippupiste, www.lippu.fi. Turussa lippuja voi ostaa myös Turun kulttuurikauppa Ars Musicasta Turun konserttitalolta, avoinna ma–pe klo 11–17. Lippuja myydään myös ovella tuntia ennen tilaisuuden alkua, mikäli paikkoja on jäljellä. Turun konserttitalo, Aninkaistenkatu 9, 20100 Turku.

Biljetter till Åbo filharmoniska orkesters konserter säljs via Lippupiste, www.lippu.fi. I Åbo kan man även köpa biljetter i Åbo kulturbutik Ars Musica i Åbo konserthus (Aningaisgatan 9), öppet må–fr kl. 11–17. Biljetter säljs också vid dörren en timme före evenemanget börjar om det finns platser kvar. Åbo konserthus, Aninkaistenkatu 9, 20100 Turku.

 

Takaisin