Taideneuvosto valitsi uudet jäsenet taidetoimikuntiin kaksivuotiskaudelle 2019–20

Julkaistu 11.10.2018


Seitsemässä valtion taidetoimikunnassa aloittaa ensi vuoden alusta 74 asiantuntijajäsentä. Alueellisia taidetoimikuntia on kolmetoista, ja niissä on yhteensä 107 jäsentä.

Taideneuvosto pyysi ehdotuksia noin 750 taholta, muun muassa taiteen alan järjestöiltä, korkeakouluilta ja maakuntaliitoilta.

”Kahden vuoden kokemus on osoittanut, että taideneuvoston tavoite vertaisarvioinnin toteutumisesta yli toimikuntarajojen on käytännössä toiminut. Hakemusten arvioinnissa on voitu käyttää myös ehdotettuja mutta toimikuntien ulkopuolelle jääneitä asiantuntijoita”, toteaa taideneuvoston puheenjohtaja Risto Ruohonen.

”Viestimme nyt nimetyille toimikunnille on, että ne jatkossakin turvaisivat taiteenalakohtaisen vertaisarvioinnin hyödyntämällä eri toimikuntien ja ehdokkaiden laaja-alaista asiantuntemusta”, Ruohonen jatkaa.

Taideneuvosto ja taidetoimikunnat ovat Taiteen edistämiskeskuksen (Taiken) asiantuntijaelimiä. Toimikunnat päättävät vertaisarviointiin perustuvista taiteilijoille, taiteilijaryhmille ja yhteisöille myönnettävistä apurahoista ja palkinnoista kukin omalla alallaan ja alueellaan.

Toimikunnat jakavat apurahoja ja palkintoja vuositasolla yhteensä 21,7 miljoonaa euroa. Niiden suorassa päätösvallassa on kaksi kolmasosaa Taiken 35 miljoonan euron kokonaistuesta taiteelle ja kulttuurille. Lisäksi ne arvioivat viraston päätösvallassa olevat yhteisöjen avustushakemukset.

Valtion taidetoimikunnat

Musiikkitoimikunta 2019–20

Puheenjohtaja:
Kimmo Hakola, säveltäjä, Helsinki

Jäsenet:
Tove Djupsjöbacka, FM, Helsingfors
Jussi Kannaste, jazzmuusikko, Helsinki
Maija Kylkilahti, apulaisintendentti, Lahti
Mats Liljeroos, musikvetare, Lovisa
Riku Mattila, tuottaja, Helsinki
Anna Näkkäläjärvi-Länsman, muusikko, Utsjoki
Markku Ollila, rehtori, Pori
Eeva Rysä, muusikko, Helsinki

Tästä linkistä löytyvät muut valtion taidetoimikunnat sekä alueelliset taidetoimikunnat:
https://www.epressi.com/tiedotteet/kulttuuri-ja-taide/taideneuvosto-valitsi-uudet-jasenet-taidetoimikuntiin-kaksivuotiskaudelle-2019-20.html


 

Takaisin