Kulttuurialan liikevaihdosta lähes kaksi kolmannesta pääkaupunkiseudulta

Julkaistu 5.9.2007

Kulttuurialan yritysten toimipaikat ovat Suomessa keskittyneet selvästi kaupunkeihin, erityisesti pääkaupunkiseudulle. Vuonna 2005 kulttuurialan yrityksillä oli yli 16000 toimipaikkaa. Toimipaikoista 37 prosenttia ja henkilöstöstä lähes puolet sijoittui pääkaupunkiseudulle. Kulttuurialan liikevaihdosta jopa lähes kaksi kolmannesta muodostui pääkaupunkiseudun toimipaikoissa.

Kulttuurilaitokset ovat sijoittuneet tasaisemmin eri puolille Suomea kuin alan liiketoiminta, mutta laitoksistakin monet toimivat lähes pelkästään kaupungeissa. Esimerkiksi kaikki teatteri- ja orkesterilain piiriin kuuluvat teatterit sekä orkesterit Tallaria lukuun ottamatta toimivat kaupungeissa. Museoista ja kulttuuritaloista noin 80 prosenttia on kaupunkimaisissa kunnissa, elokuvasaleista sekä kulttuuritapahtumista kaksi kolmannesta. Kirjastoja ja seurantaloja on maaseudulla suhteellisesti eniten, sillä kirjastoista 44 prosenttia ja seurantaloista 58 prosenttia sijaitsee maaseutumaisissa kunnissa.

Koska pääkaupunkiseudun ja muiden suurten kaupunkien kulttuurilaitokset ovat suurempia kuin maaseudulla, kaupungeissa sijaitsevien laitosten osuus kävijämääristä on usein suurempi kuin osuus laitosten lukumäärästä.

Tilastokeskus on julkaissut katsauksen Kulttuuria alueittain, joka sisältää ensimmäistä kertaa yksinomaan alueellisia tilastotietoja Suomen kulttuurin tilasta ja kehityksestä.

 

Takaisin