Soitin- ja pukukorvaukset

Julkaistu 10.9.2007

Kaupunginorkesterien soitin- ja pukukorvaukset

Kunnallinen työmarkkinalaitos ja Suomen Muusikkojen Liitto ry ovat sopineet vuoden 2007 soitin- ja pukukorvauksista liitteestä ilmenevällä tavalla. Keskimääräinen kustannusvaikutus on 4,9 %.

Uudessa sopimuksessa on muutoksia soitinkorvauksien euromäärissä ja paikallista sopimista koskevaa tekstiä on pyritty täsmentämään ilman sisällöllistä muutosta. Soitinluettelosta on viimevuodesta poiketen poistettu epäselvyyttä aiheuttanut kohta "Bassonsoittaja, jolla kotona kokonaan tai osittain oma basso". Tällaisen bassonsoittajan korvaus on siirretty paikallisesti sovittavaksi. Muilta osin sopimuksen sisältö pysyy vuoden 2006 soitin- ja pukukorvauksien kaltaisena. Ks. sopimusteksti ja liite tästä.

 

Takaisin