MUUSIKKOJEN LIITON JA SUOMEN SINFONIAORKESTEREIDEN VETOOMUS KEMIN KAUPUNGINORKESTERIN PUOLESTA

Julkaistu 17.4.2020

logo-new-colored  Suosio_redbox 

16.4.2020
Kemin kaupunginvaltuutetuille

MUUSIKKOJEN LIITON JA SUOMEN SINFONIAORKESTEREIDEN VETOOMUS KEMIN KAUPUNGINORKESTERIN PUOLESTA

Kemin kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 14.4.2020 esittää valtuustolle Kemin kaupunginorkesterin lakkauttamista vuoden 2021 alusta. Jos päätös hyväksytään, niin Kemi ja Meri-Lappi menettävät jo 1930-luvulla perustetun ja 1966 kunnallistetun orkesterin sekä monipuolisen kulttuuritoimijan.  

Ymmärrämme sen vaikean tilanteen, jossa kuntatalous toimii.  Haluamme esittää näkemyksemme Kemin kaupunginorkesterin ja Meri-Lapin jousikvartetin toiminnasta ja niiden kustannuksista. Kaupunginhallituksen esityslistan liitteestä käy ilmi, että, että Kemi säästäisi orkesterin lakkautuksessa 151 081 €, mutta samanaikaisesti kunta menettäisi vuosittain valtionosuutena neljä henkilötyövuotta, eli 76 539,6 € sekä orkesterin tulot n. 25 000 €. Tällöin reaalinen säästö olisi alle 50 000 €.  Vuonna 2019 valtionosuus kattoi 28,5 % orkesterin menoista, valtakunnallisen keskiarvon ollessa 21,8 %. Toiminnan monikunnallisuus ja alueellinen vaikuttavuus on nykyisessä kuntatalouden vaikeassa tilanteessa toimintakulttuuria, joka on tulevaisuudessa yhä tärkeämpää koko Suomessa.

Syksyllä eduskuntaan tuleva esitys esittävien taiteiden valtionosuusuudistuksesta painottaa yhä enemmän yhteistyötä ja alueellista saavutettavuutta. Esitys sisältää mahdollisuuden korotettuun valtionosuusprosenttiin, jos toiminta on säännöllistä useamman kunnan alueella.

Kemin kaupunginorkesterin ja Meri-Lapin musiikkiopiston yhteistyö on ollut esimerkillistä.  Päätoimisesti palkatut Meri-Lapin jousikvartetin jäsenet opettavat musiikkiopistossa ja valmentavat pitkällä olevia opiskelijoita soittamaan Kemin kaupunginorkesterissa. Myös muut musiikkiopistossa työskentelevät ammattilaiset soittavat orkesterissa ja tiivistävät yhteistyötä orkesterin ja musiikkiopiston välillä. Opiskelijat oppivat varhaisessa vaiheessa käymään konserteissa. Orkesterin ohjelmisto palvelee monipuolisesti laajaa kuulijakuntaa ja tuottaa hyvinvointia alueelle. Orkesteri ja kvartetti huomioivat myös alueen kuulijat laajemmin konsertoimalla päiväkodeissa, kouluissa ja palvelutaloissa.

Muusikkojen liitto ja Suomen Sinfoniaorkesterit vetoavat Kemin päättäjiin, että orkesteritoiminnan lopettamisen vaikutuksia vielä selvitettäisiin ja monikunnallisen yhteistyön laajentamisesta jatkettaisiin neuvotteluja. Kemin kaupunginorkesteri on perustettu ja kunnallistettu aikana, jolloin Suomi oli nykyistä huomattavasti köyhempi. Kokonainen kulttuurin toimintamuodon lakkauttaminen olisi päätöksenä jopa historiallinen.

 

Kunnioittavasti

 

Ahti Vänttinen                                                Erkki Liikanen
puheenjohtaja                                                puheenjohtaja
Suomen Muusikkojen Liitto ry                          Suomen Sinfoniaorkesterit ry

 

Takaisin