ALEKSI MALMBERG: KORONA MUUTTAA ORKESTERIEN TOIMINTAA. Toukokuun 2020 blogi.

Julkaistu 20.5.2020

AleksiMalmberg9382p_Maarit_Kytoharju

KORONA MUUTTAA ORKESTERIEN TOIMINTAA

Koronapandemian aiheuttamat rajoitukset iskivät ensimmäisenä kulttuurielämään ja tapahtumiin. Ne ovat todennäköisesti myös viimeisiä, joista rajoitukset poistetaan. Taiteen ja kulttuurin tekijät ovat vaikeassa tilanteessa. Millainen on sinfoniaorkesterien kestävä toimintamalli uuden edessä?

Orkesterit Suomessa ja ympäri maailmaa ovat reagoineet pandemiatilanteeseen nopeasti. Sosiaalinen media on täyttynyt musiikista ja videoista. Useat orkesterit ovat siirtyneet konsertoimaan säännöllisesti verkossa erilaisina kamarikokoonpanoina ja runsaasti yleisöä on kerääntynyt seuraamaan esiintymisiä kodeistaan käsin. Monen orkesterimuusikon työnkuva on laajentunut oma-aloitteisesti muihinkin tehtäviin. Toisaalta joissain kaupungeissa orkesterityö on loppunut toistaiseksi kokonaan, eikä kaikissa kunnanvaltuustoissa nähdä kulttuurin erityistä merkitystä näinä poikkeuksellisina aikoina.

Olemme pitkään saaneet elää ajatellen, että elämäntapamme on vakaa ja tuleva ennakoitavissa. Koronavirus on paljastanut tuon illuusion haurauden. Korona on maailmanlaajuinen uhka terveydelle, ja kriisillä on kauaskantoisia sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia. Yhteiskunnan on opittava ja sopeuduttava uuteen. Esimerkiksi Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola ja matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin johtaja Antti Honkanen arvioivat YLE:n artikkelissa 19.4.2020, ettei entisen kaltainen vapaa matkustaminen enää palaa. Matkustaminen hankaloituu ja harvenee, terveystarkistuksista tulee rutiinia, lentolippujen hinnat nousevat.

Lisäksi uusia pandemioita voi syntyä, ja ilmastonmuutoksen vastainen taistelu jatkuu yhtä akuuttina ja tärkeänä kuin ennenkin. Riippumatta yhteiskunnan määräämistä suorista rajoituksista, muutos uudessa tilanteessa kestävään orkesterimalliin on tehtävä nyt. Itselleni tämän hahmottamisessa nousee esiin neljää asiaa, jotka tuntuvat tärkeiltä.

Juuri nyt on vaikeaa ennakoida tulevaa edes parin kuukauden päähän. Kun näkymän edessä on paljon sumua, on syytä hiljentää vauhtia ja ottaa askel kerrallaan. Voimme valmistautua tulevaan jättämällä tilaa reagoinnille, kysymyksille ja tilanteen mukaan elämiselle. HKO:ssa rauhoitamme syksyn alkaessa tempoa ja toteutamme orkesterin, ylikapellimestarimme Susanna Mälkin ja vierailevien taiteilijoiden kanssa pitkiä, parin viikon musiikillisia työskentelyjaksoja. Kerromme syyskauden ohjelmasta elokuussa, aluksi vain lokakuun loppuun saakka.

Turvallisuuden ja luottamuksen rakentaminen sanoin ja teoin, yhdessä koko kulttuurin kentän kanssa on keskeistä. Viranomaisten ja asiantuntijoiden kanssa huolella suunnitellen varmistetaan riittävät turvaetäisyydet ja muut suojajärjestelyt. Katsomoihin voidaan ottaa vähemmän yleisöä kerrallaan, konserttiohjelmat suunnitella lyhyemmiksi ja väliajattomiksi. Ihmiskunnan jotkin vaikuttavimmat luovat saavutukset vaativat satapäisen suurorkesterin kokoontumista yhteen, mutta toistaiseksi on korkeintaan 50 hengen kokoonpanojen aika.

Fyysiset suojajärjestelyt eivät kuitenkaan yksin riitä. Talouden sakkaaminen iskee koko kulttuurin kenttään. Orkesterit ovat kaupungin vetovoimatekijöitä, ja niiden toiminnalla on suora vaikutus suurelle joukolle freelance-taiteilijoita, välittäjäorganisaatioita, kustantamoja ja laajemmin luovalle alalle. Kun kaikilla on vaikeaa, korostuu keskinäisen avoimuuden, reiluuden ja oikeudenmukaisuuden tärkeys. Olemme kaikki tässä yhdessä.

Orkesterin tehtävä on vaalia musiikkia taidemuotona. Jatkamme uuden musiikkiperinteen luomista, puhumme merkityksellisistä asioista joille ei ole sanoja. Nyt on arvokasta nostaa esiin ja kehittää orkestereiden omaa osaamista sekä luoda uusia yhteistyömuotoja. On syytä kysyä, mikä on meidän erityinen roolimme ja vastuumme? Panostaminen musiikkiin ja taiteeseen on yhtä tärkeää, ellei tärkeämpää kuin ennenkin.  

Neljänneksi, orkesterit ovat olemassa yleisöään varten. Kriisin keskellä korostuu entisestään orkestereiden läsnäolo kaupungin asukkaille, osana yhteisöä. Vaikka ohjelmakokonaisuuksia tehdään vähemmän, lyhyempiä konsertteja voidaan tarjota jopa aiempaa enemmän, eri aikoihin ja erilaisille yleisöille. Digitaaliset mahdollisuudet kannattaa hyödyntää täysimääräisesti. Pienemmät yhtyeet voivat esiintyä myös konserttisalien ulkopuolella eri puolilla kaupunkia ja lähellä asukkaita. Sinfoniakonsertteja, musiikkia ja taidetta tarvitaan juuri nyt. Ne auttavat kaupunkeja hengittämään, jakamaan ja kohtaamaan uuden yhdessä.

Aleksi Malmberg, intendentti
Helsingin kaupunginorkesteri

 

 

Takaisin