Kitaristi Ismo Eskelinen TFO:n verkkokonsertin solistina | Gitarristen Ismo Eskelinen är solist på ÅFO:s nätkonsert

Julkaistu 4.5.2021

ismo eskelinen-c-felix-broede_2

Suomen eturivin kitaristeihin kuuluva Ismo Eskelinen nähdään Turun filharmonisen orkesterin solistina verkkokonsertissa torstaina 6.5. klo 19. Taiteellinen johtaja Olli Mustonen johtaa orkesteria. Konsertti lähetetään suorana osoitteesta tfo.fi/live. Koronarajoitusten vuoksi paikan päälle ei oteta yleisöä. Verkkokonsertin seuraaminen on maksutonta. 

Konsertissa kuullaan mielenkiintoinen kokonaisuus säveltäjien Igor Stravinsky, Joaquín Rodrigo sekä Béla Bartók musiikkia. Ilta alkaa Stravinskyn teoksella Sinfonioita puupuhaltimille. Claude Debussyn muistolle omistettu teos on nimestään huolimatta lyhyt musiikkituulahdus. Eskelinen tulkitsee Rodrigon Aranjuez-konserton kitaralle ja orkesterille. Säveltäjä sai teokseen inspiraation Aranjuezin kuninkaallisen palatsin puutarhoista. Ilta päättyy yhteen 1900-luvun ehdottomaan kulmakiveen, eli Bartókin teokseen Musiikkia kieli- ja lyömäsoittimille sekä celestalle. Tiivistunnelmainen teos tunnetaan etenkin Hohto-elokuvan soundtrackista.

Ismo Eskelisen 17-vuotiaana kilpailumenestyksillä alkanut ura on vienyt hänet esiintymään merkittävissä konserttitaloissa kuten Berliinin filharmoniassa, Amsterdamin Concertgebouw’ssa, Lontoon Royal Festival Hallissa ja Brysselin Theatre de la Monnaiessa. Viimeaikaisiin solistitehtäviin lukeutuvat muun muassa konsertit ja nauhoitukset Lontoon BBC Symphony Orchestran kanssa, Saksan kiertue NWD-Filharmonian kanssa sekä konsertit eturivin suomalaisorkestereiden kanssa. Eskelinen soittaa musiikkia 1500-luvulta nykypäivään. Vuonna 2017 hänet valittiin kitaran vastuulehtoriksi Sibelius-Akatemiaan.

Olli Mustonen on kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettu huipputason taiteilija, jolla on maailmanlaajuinen kontaktipinta eturivin taiteilijoihin ja vahvat vaikuttajaverkostot kotimaassa. Mustosen persoonassa toiminta ka-pellimestarina, pianistina ja säveltäjänä yhdistyy kokonaisvaltaiseksi muusikkoudeksi harvinaisella tavalla. Viime kausilla Mustonen on esiintynyt mm. Lontoon sinfoniaorkesterin, Mariinski-teatterin orkesterin ja New Yorkin fil-harmonikkojen solistina. Kapellimestarina hän on viime vuosina tehnyt yhteistyötä mm. Jerusalemin sinfoniaor-kesterin ja lukuisten eurooppalaisten orkesterien kanssa. Mustosen sävellystyössä ovat viime aikoina keskeisellä sijalla olleet suurimuotoiset kamarimusiikkiteokset – viime vuosina ovat valmistuneet mm. pianokvintetto ja jousi-kvartetto.

Turun filharmonisen orkesterin kaikki menneet ja tulevat verkkolähetykset ovat katsottavissa osoitteessa tfo.fi/live.

**

Ismo Eskelinen, en av Finlands främsta gitarrister, är Åbo filharmoniska orkesters solist vid den ström-made konserten torsdagen 6.5 kl. 19. Den konstnärlige ledaren Olli Mustonen dirigerar orkestern. Kon-serten strömmas direkt på adressen tfo.fi/live. På grund av coronarestriktioner spelas konserten utan publik i salen. Nätkonserten är gratis. 

Konsertens program är en intressant helhet bestående av musik av tonsättarna Igor Stravinsky, Joaquín Rodrigo och Béla Bartók. Kvällen inleds med Stravinskys verk Symfonier för blåsare. Verket är tilläg-nat minnet av Claude Debussy och är sitt namn till trots ett kort musikstycke. Eskelinen uttolkar Rodrigos Aranjuezkonsert för gitarr och orkester. Tonsättaren fick inspirationen till verket från trädgårdarna i det kungliga palatset i Aranjuez. Kvällen avslutas med en av 1900-talets absoluta hörnstenar, Bartóks verk Musik för sträng- och slagverk samt celesta. Det täta och intensiva verket är känt speciellt från sound-tracken till filmen The Shining.

Ismo Eskelinens karriär inleddes som sjuttonåring med tävlingsframgångar och har fört honom till uppträ-danden i betydande konsertsalar som Berlinfilharmonin, Concertgebouw i Amsterdam, Royal Festival Hall i London och Theatre de la Monnaie i Bryssel. Till hans senaste solistiska uppdrag hör bland annat konserter och inspelningar med BBC Symphony Orchestra i London, en Tysklandsturné med NWD-Phil-harmonie samt konserter med de främsta finländska orkestrarna. Eskelinen spelar musik från 1500-talet till vår egen tid. År 2017 valdes han till ansvarig lektor i gitarr vid Sibelius-Akademin.

Olli Mustonen är en nationellt och internationellt ansedd toppkonstnär med ett världsomspännande kon-taktnät till de främsta artisterna och med ett starkt nätverk i hemlandet. I Mustonens personlighet förenas verksamheten som dirigent, pianist och kompositör till ett helhetsmusikerskap av sällsynt karaktär. Under de senaste säsongerna har Mustonen uppträtt som solist med bl.a. Londons symfoniorkester, Ma-rinskijteaterns orkester och New Yorks filharmoniker. Som dirigent har han under de senaste åren samar-betat med bl.a. Jerusalems symfoniorkester och med ett flertal europeiska orkestrar. I Mustonens arbete som kompositör har storskaliga kammarmusikverk haft en central position under den senaste tiden – un-der de senaste åren har han färdigställt bl.a. en pianokvintett och en stråkkvartett.

Åbo filharmoniska orkesters alla tidigare och kommande strömmade konserter kan ses på adressen tfo.fi/live.

 

Takaisin