Esittävän taiteen toimintamalli takaa terveysturvallisuuden ilman metrimääräisiä turvavälejä

Julkaistu 18.6.2021

Suomen Teatterit ry, Suomen Sinfoniaorkesterit ry, Teatterikeskus ry ja Suomen kansallisooppera- ja baletti ovat ehdottaneet sosiaali- ja terveysministeriölle, että lähiaikoina päivitettävään hybridistrategian toimintasuunnitelmaan tehtäisiin erillisohjeet sisätiloissa tapahtuvalle toiminnalle, jossa osallistujille on määritelty omat istumapaikat.

Sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvien yleisötilaisuuksien rajoituksille on määritelty tällä hetkellä erilliset ohjeensa, joissa ei ole huomioitu riittävästi esittävän taiteen tilaisuuksien järjestämisen erityispiirteitä. Esittävän taiteen sektori haluaa hybridistrategiaan muista yleisötapahtumista eritellyt ohjeet sellaiselle sisätiloissa tapahtuvalle toiminnalle, jossa jokaiselle osallistujalle on määritelty oma istumapaikka. 

Koska teatteri- tai konserttitoiminta ei ole välttämättömyyspalvelu, tilaisuuksiin osallistuvat henkilöt voivat vaivatta vaihtaa osallistumisen myöhempään ajankohtaan, jos oireilevat. He ovat lähtökohtaisesti laajasti rokotettuja, ja osallistujien käyttäytyminen on esittävän taiteen tilaisuuksissa totutusti vastuullista ja ennakoitavaa. Esittävän taiteen tilaisuuksiin ei tulla päihtymistarkoituksessa ja järjestäjien toimintaohjeita noudatetaan tarkasti.

Esittävän taiteen ammattisektori on luonut alalle yhdessä selkeät turvallisuuskäytännöt jo kesällä 2020, ja käytäntöjä toteutettiin menestyksekkäästi syksyllä 2020. Kesäkuussa 2021 laadittu esittävän taiteen ammattisektorin toimintamalli terveysturvallisen toiminnan takaamiseksi antaa perusteet ehdottaa, että sisätiloissa, joissa jokaiselle osallistujalle on määritelty oma istumapaikka, ei tarvita rokotusten edetessä enää tiettyyn metrimäärään sidottua turvaväliä epidemian perus- ja kiihtymisvaiheen tasoilla, kun toiminnassa muuten noudatetaan alalla luotua toimintamallia ja muita viranomaismääräyksiä. 

Toimintamallin pohjana on maaliskuussa 2020 alkanut huolellinen riskienarviointityö, alan yhteiset turvallisuuslinjaukset sekä viranomaisten ohjeiden ja suositusten tarkka seuraaminen.

Kahden metrin turvavälin vaatimus edellyttäisi valtiolta suuria lisätukia

Vaatimus 2 metrin turvavälistä sisätiloissa tekee esittävän taiteen ammattisektorin toiminnan kustannuksiltaan käytännössä mahdottomaksi: 2 metrin turvavälivaatimus tarkoittaa alallemme vain 10-20 % kapasiteettia täydestä yleisökapasiteetista. Sektorille teettämämme kyselyn mukaan teatteri-, tanssi-, sirkus- ja orkesteritoiminnan tappiot olisivat vähintään 30 milj. € syksyn aikana, mikäli esitystoimintaa jatkettaisiin 2 metrin turvavälillä, ja n. 37,5 milj. €, jos esitystoiminta jouduttaisiin peruuttamaan kokonaan. Freelancereiden palkkaaminen olisi mahdotonta ja n. 25 % toimijoista joutuisi lomauttamaan myös vakituista henkilökuntaansa. Kahden metrin turvavälin vaatimus edellyttäisi valtiolta jälleen suuria tukia sekä organisaatioille että erityisesti freelancereille.

Esittävän taiteen ammattisektorilla on kiinnitetty runsaasti huomiota siihen, miten voimme toteuttaa toimintaamme terveysturvallisesti sekä henkilöstön että yleisön kannalta. Esittävän taiteen ammattitoimijat takaavat, että sektorimme huolehtii tilaisuuksien järjestämisen terveysturvallisesti esittämämme toimintamallin mukaan.

Lisätiedot:
Helena Värri, toiminnanjohtaja, Suomen Sinfoniaorkesterit ry, p. 050 556 9781, helena.varri[at]sinfoniaorkesterit.fi
Kaisa Paavolainen, toiminnanjohtaja, Teatterikeskus ry, p. 040 731 3655, kaisa.paavolainen[at]teatterikeskus.fi
Tiina Piispa, vt. viestintä- ja yhteyspäällikkö, Suomen Teatterit ry, p. 040 542 7281, tiina.piispa[at]suomenteatterit.fi
Katja Jokinen, viestintäpäällikkö, Suomen kansallisooppera ja -baletti, p. 050 388 7151, katja.jokinen[at]opera.fi

Viitatut materiaalit:

Esittävän taiteen ammattisektorin toimintamalli terveysturvallisen toiminnan takaamiseksi (kesäkuu 2021)

https://www.suomenteatterit.fi/wp-content/uploads/2021/06/Toimintamalli_Esitta%CC%88va%CC%88n-taiteen-ammattisektorin-turvallinen-toiminta_kesa%CC%88kuu-2021.pdf 

Esittävän taiteen ammattisektorin yhteiset turvallisuuskäytännöt (laadittu kesäkuussa 2020) 
https://www.suomenteatterit.fi/covid-19/

 

Takaisin