Kunnallinen muusikkojen virka-ja työehtosopimus 2007–2009

Julkaistu 19.10.2007

Kunnallinen muusikkojen virka-ja työehtosopimus 2007–2009

Kunnallisen muusikkojen virka- ja työehtosopimuksen sopimuskorotukset ja samapalkkaisuuden edistämistoimenpideohjelma nostavat palkkakustannuksia sopimuskauden aikana keskimäärin 10,6 %.

Korotukset nostavat palkkoja vuonna 2008 keskimäärin 4,6 % ja vuonna 2009 keskimäärin 3,1 % edellisen vuoden vuosikeskiarvoon verrattuna.

Kuukausipalkkaisen muusikon palkankorotukset 20072009

1.10.2007
Yleiskorotus 54 euroa/kk tai vähintään 3,4 %

Kertaerä 270 euroa
270 euron kertaerä joulukuussa. Erä on tarkoitettu työntekijöille, joiden palvelussuhde on jatkunut 1.12.2007 keskeytymättä vähintään 4 kuukautta ja jolle maksetaan palkkaa joulukuulta. Palvelussuhteen tulee myös olla edelleen voimassa joulukuun palkanmaksuajankohtana.

1.3.2008
Paikallinen järjestelyerä 0,5 % ja paikallisesti jaettava samapalkkaisuuserä 0,6 %.

1.9.2008
Yleiskorotus 2,4 %

1.5.2009
Paikallinen järjestelyerä 0,3 % ja samapalkkaisuuserän paikallinen järjestelyerä 0,5 %.

1.9.2009
Yleiskorotus 2,4 %

Henkilökohtaisia lisiä
korotetaan 1.10.2007 3,4 %:lla, 1.9.2008 2,4 %:lla ja 1.9.2009 2,4 %:lla.

Samapalkkaisuuserä

Sopimukseen sisältyy kaksi samapalkkaisuuserää: 1.3.2008 ja 1.5.2009 maksettava. 1.3.2008 samapalkkaisuuserän suuruus on laskettu ottaen huomioon sopimusalan naisvaltaisuus ja tutkinnon suorittaneiden naisten suhteellinen osuus.

Muusikoilla erän suuruus on 1.3.2008 valtakunnallisesti laskettuna 0,6 % virka- ja työehtosopimuksen palkkasummasta. Erä käytetään paikallisesti 1.3.2008 palveluksessa olevien muusikoiden tehtäväkohtaisen palkan tarkistuksiin.

1.5.2009 käytetään toinen samapalkkaisuuserä, jonka suuruus on 0,5 %, ja joka käytetään paikallisesti tehtäväkohtaisten palkkojen ja henkilökohtaisten lisien tarkistuksiin.

Tekstimuutoksia

Kuukausipalkkaisen muusikon viikoittainen vapaa-aika määräytyy KVTES:n III luvun 26 §:n mukaisesti. Kotiharjoitteluaikaa koskeva määräys poistettiin ja sovittiin uudesta työajaksi luettavasta harjoitteluajasta (4 § 4 mom.).

Tilapäiset muusikot

Tilapäisten muusikoiden palkantarkistusajankohdat poikkeavat kuukausipalkkaisen muusikon palkan muutosajankohdista. Poikkeamat johtuvat sopimuskorotusten yhdistämisistä. Korotukset ovat tilapäisellä muusikolla näin ollen kerralla suuremmat kuin kuukausipalkkaisella muusikolla.

Tilapäisen muusikon palkantarkistusajankohdat ovat seuraavat:
1.10.2007, 1.9.2008 ja 1.9.2009.

Tilapäisellä muusikolla tulee ns. rahamuutosten lisäksi myös merkittävä sopimustekstimuutos. Sopimuksesta poistettiin kilometriperusteiset matkustamiskorvaukset (9 §). Lokakuun alusta lukien maksetaan ainoastaan KVTES:n liitteen 16 (aikaisemmin liite 17) mukaiset matkakustannusten korvaukset. Lomakorvauksen osalta siirrytään noudattamaan vuosilomalakia.

19.10.2007

 

Takaisin