Miksi me olemme olemassa?

Suomen Sinfoniaorkesterit ry edistää ja kehittää maamme sinfonia- ja kamariorkesteritoimintaa sekä valvoo orkestereiden etuja ja oikeuksia. Yhdistys perustettiin jo vuonna 1965, ja siitä lähtien se on aktiivisesti taistellut tilaa orkesterimusiikille.

Yhdistyksemme on olemassa ennen kaikkea siksi, että suomalaiset orkesterit tulisivat toimeen mahdollisimman hyvin: että niiden rahoituspohja on riittävä, että niiden toiminta on tunnettua, että ne ovat mahdollisimman korkeatasoisia. Me olemme olemassa myös siksi, että yksi taho keskitetysti hallitsisi koko orkesterikentän. Ja sen me teemme pitkän kokemuksen tuomalla ammattitaidolla.

Me ajamme kaikkien jäsenorkestereiden yhteisiä etuja. Merkittävin yhdistyksen ajama projekti tässä suhteessa on vuonna 1993 voimaan tullut orkesterilaki. Sen ansiosta ammattiorkestereiden valtionosuus kasvoi kymmenkertaiseksi ja on pysynyt samalla tasolla siitä lähtien. Myös tulevia lakimuutoksia seurataan tarkoin.

Me pidämme yhteyttä valtion ja kuntien päättäjiin: poliitikkoihin, virkamiehiin, kaikkiin jotka ovat mukana orkestereita koskevassa päätöksenteossa. Me kerromme miksi orkesterit ovat tärkeitä, välttämättömiä, suurenmoisia. Me pidämme tiiviisti yhteyttä kansainvälisiin orkesteri- ja musiikkijärjestöihin ja tuomme uudet ideat maailmalta Suomeen. Me kerromme Suomen saavutuksista ulkomaisille kollegoille, lehdistölle, kaikille kiinnostuneille.

Mitä me teemme?

Suomen Sinfoniaorkesterit ry tekee esityksiä ja antaa lausuntoja valtion ja kuntien viranomaisille sekä muille yhteisöille orkestereita koskevissa asioissa. Yhdistys osallistuu julkiseen keskusteluun kirjoittamalla lehtiartikkeleita, lähettämällä kirjelmiä kaupungin johdolle sekä käymällä suoria keskusteluja. Yhdistys on paikalla aina, kun orkestereita koskevia asioita käsitellään.

Me järjestämme koulutustilaisuuksia orkestereiden intendenteille ja muulle hallintohenkilökunnalle ja luottamushenkilöille. Joka kevät järjestetään laajat valtakunnalliset orkesteripäivät, jotka ovat orkesterimaailman ehdoton kohtauspaikka. Lisäksi vuosittain on vähintään viisi muuta koulutustilaisuutta orkestereiden hallinnon, toiminnan ja taiteellisen tason kehittämiseksi.

Me järjestämme yhteisiä projekteja, organisoimme teemakokonaisuuksia ja teemme yhteistyötä muiden taidejärjestöjen kanssa.

Me huolehdimme koko orkesterilaitoksen tilastoinnista. Me tiedämme konserttien määrät, budjettien loppusummat, kuulijamäärät, julkiset avustukset, levytykset, kantaesitykset.

Suomen Sinfoniaorkesterit ry pitää yllä valtakunnallista nuottimateriaalien keskuskirjastoa, jota jäsenet voivat hyödyntää käyttökorvausta vastaan. Tällä hetkellä nuotistossa on lähes 2000 teosta.

Suomen Sinfoniaorkesterit ry pitää yllä kansainvälisiä kontakteja osallistumalla aktiivisesti kokouksiin Pohjoismaissa (Nordiska Orkesterkonferensen), koko Euroopassa (PEARLE eli Performing Arts Employers Associations League Europe) sekä koko maailmassa (IAOA eli International Alliance of Orchestra Associations). Lisäksi yhdistyksen edustaja osallistuu säännöllisesti mm. ABO:n (Association of British Orchestras) konferensseihin.

Yhdistys toimii tietokeskuksena kaikissa Suomen orkesteriasioissa. Näyteikkunamme ulkomaailmaan on tiheään päivittyvä nettisivustomme. Sivusto tarjoaa koko maata kattavan jäsenorkestereidemme konserttikalenterin tiedot, ajankohtaisia orkesteriuutisia, yhteystiedot suoraan orkestereihin, tietoa avoimista työpaikoista, kirjastomme lainattavissa olevan nuotistomateriaalin tiedot ja nuottien suoran varausmahdollisuuden sekä paljon muuta tietoa. Tietoa levitetään myös tilattavilla sähköpostiuutisilla, toimintakertomuksella, tiedotteilla ja haastatteluilla.

Paljonko meitä on?

Suomen Sinfoniaorkesterit ry:hyn kuuluu tällä hetkellä 33 jäsenorkesteria. Mukana ovat kaikki Suomen ammattisinfonia- ja ammattikamariorkesterit, ja lisäksi mukana on viisi muuta orkesteria ja liitännäisjäsenenä kolme orkesteria. Jäsenorkestereita eri kategorioissa on seuraavasti:

14 ammattisinfoniaorkesteria
1 oopperaorkesteri
8 kamari- ja runko-orkesteria
6 muuta orkesteria
4 liitännäisjäsentä

Suomen Sinfoniaorkesterit ry saa toimintaansa avustusta Veikkausvoittovaroista OKM:n päätöksellä.