4. nordiska konferensen för kulturpolitisk forskning, Jyväskylä, Finland

Makt och etik i kulturpolitik

På den fjärde nordiska konferensen för kulturpolitisk forskning granskas det olika nationella variationer av den nordiska modellen. Huvudtemat är makt och etik i kulturpolitik. Under dessa dagar undersöks det hur kulturpolitiken relaterar sig till den globala sociala, ekonomiska och politiska utvecklingen samt vad detta har för påverkan på miljön. I den andra dimension granskas det hur etik och makt relaterar sig i policy-strategier och i interaktion mellan olika aktörer på den nationella nivån. I den tredje dimension läggs däremot fokus på hur etik och makt relaterar sig i kulturpolitiken, från lokalt och regionalt perspektiv, synvinklar t.ex. i kulturarv eller tillgänglighet av kulturservice. Dessutom undersöks det också hur makt relaterar sig till individernas etik, kulturidentitet, och t.ex. konstnärlig utövande. I efterföljande konferensdiskussioner analyseras kopplingarna mellan dessa dimensioner. Samtidigt skapar det en bra chans till interaktion mellan deltagare med olika bakgrunder.

www.jyu.fi/en/congress/culturalpolicy

Tillbaka