Hus för scenkonst

Scenkonsten och dess byggnader i fokus på nordisk konferens

De senaste tio åren har ett 40-tal nya hus för scenkonst byggts i Norden – alltifrån storslagna operahus till konserthus på landsbygden. Hur ser framtidens scenkonsthus ut? För vem bygger vi? Hur hanteras den komplexa relationen mellan verksamhet och byggnad i samtida hus för scenkonst? Och hur möjliggör vi en fortsatt utveckling i spåren av finanskrisen?
Svensk Scenkonst arrangerar en tvådagarskonferens som vänder sig till dig som på nationell, regional eller lokal nivå diskuterar att bygga om, bygga till eller bygga ett nytt scenkonsthus. Du kanske är företrädare för en kulturinstitution, politiker eller tjänsteman, arkitekt, stadsplanerare, konstnär, tekniker eller byggare.

Du möter några av de främsta i Norden med erfarenhet av att planera, bygga, förvalta och förändra hus för musik, dans och teater. Konferensen ger dig möjlighet att diskutera, utbyta erfarenheter och få inspiration. Ett stort antal skräddarsydda seminarier ger dig möjlighet att delta i ett program som passar just dig.

Exempel ur seminarieprogrammet:
• Hur fungerar relationen beställare/arkitekt bäst
• Kultur som framgångsfaktor för en region
• Om finansieringsmodeller, långsiktighet och privat och offentligt i samverkan.
• Planering och projektering av byggprojekt så att alla behov tillgodoses inom budget
• Hur utvecklar vi scenkonsten i ett statligt byggnadsminne
• Bygga för barn
• Tillgänglighetsaspekter i scenkonstbyggnader
• Stockholm?
• Slutdebatt: Vilka hus vill vi ha imorgon?

Program och anmälan på www.husforscenkonst.se  Sista anmälningsdag är 15 oktober.

Förutom seminarier kommer en utställning att presentera ett tjugotal scenkonsthus i Norden, bland andra de stora nya ikonbyggnaderna i huvudstäderna men också kanske mindre kända hus som Sibeliushuset i Lahti, NorrlandsOperan i Umeå och Hålogaland Teater i Tromsö.

Tidskriften Arkitektur gör ett temanummer om ”Scenkonstens hus i Norden” i nr 6/09 som utkommer i oktober.

Välkommen,

Sture Carlsson
Förbundsdirektör
Svensk Scenkonst
För mer info: Anna Cokorilo, projektledare, tel +46 (0)70 602 51 15 anna.cokorilo[at]svenskscenkonst.se Konferensen arrangeras av Svensk Scenkonst i samarbete med bland andra fastighetsbolaget HIGAB, Riksteatern, Statens Fastighetsverk, Statens kulturråd, Sveriges Kommuner och Landsting och Tidskriften Arkitektur.

Tack till: Backa Teatern, Chalmers, FolkTeatern, Göteborg & Co, Göteborgs Konserthus, GöteborgsOperan, Göteborgs Stad, Göteborgs Stadsteater, HIGAB, Högskolan för scen och musik, Kultur & Näringsliv, Kulturtuben, Nordiska Kulturfonden, Norra Älvstranden Utvecklings AB, Sten A Olssons stiftelse för forskning och kultur, Stiftelsen Framtidens Kultur, Västra Götalandsregionen och White Arkitekter.

Tillbaka