Opetusministeriön toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009-2012

Publicerad 21.1.2008

Tästä linkistä pääset Opetusministeriön toiminta- ja taloussuunnitelmaan sekä kehysehdotuskseen.

Toiminta- ja taloussuunnitelmassa (TTS) esitetään hallinnonalan toiminnan painopisteet ja taloudelliset tiedot 4-vuotisena TTS-kautena. TTS on ministeriön itse laatima ennakkosuunnitelma, eikä sen sisältöjä vahvisteta Valtioneuvostossa tai Eduskunnassa.

Vuosittainen talousarvioehdotus ja lisätalousarvioehdotukset ovat ministeriön ehdotuksia, eikä niiden sisältö välttämättä vastaa sitä, minkälaiseksi sisältö on jatkovalmisteluissa muotoutunut hallituksen talousarvioesitykseen ja Eduskunnan vahvistamaan talousarvioon.

 

Tillbaka