Kulttuuritilinpidon raportti: Kulttuurin osuus kansantaloudessa merkittävä

Publicerad 11.6.2008

Kulttuuri on kansantaloudessa merkittävä kokonaisuus: sen osuus bruttokansantuotteesta on suurempi kuin alkutuotannon toimialojen. Myös ulkomaankaupasta sekä kulutuksesta kulttuurin osuus on huomattava. Vuonna 2005 Suomi vei kulttuurituotteita ja palveluita yhteensä yli 700 miljoonalla eurolla. Kotitaloudet kuluttivat samana vuonna kulttuuriin yhteensä 5,5 miljardia euroa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen ja opetusministeriön tuottamasta kulttuurin satelliittitilinpidon raportista, jossa on selvitetty ensimmäistä kertaa kulttuurin merkitystä kansantalouden tilinpidon kehikossa.

Vuonna 2005 kulttuurin osuus Suomen bruttokansantuotteesta oli 3,2 prosenttia ja osuus työllisistä 4,2 prosenttia. Kulttuurin osuus bruttokansantuotteesta oli suurempi kuin esimerkiksi alkutuotannon, perinteisten teollisuuden toimialojen tai matkailun.

Kotitaloudet kuluttivat 5,5 miljardia kulttuuriin

Kulttuuri on huomattava osa kotitalouksien kulutusta. Kotitaloudet käyttivät vuonna 2005 kulttuuriin 6,8 prosenttia kaikista kulutusmenoistaan, yhteensä 5,5 miljardia euroa. Esimerkiksi elintarvikkeisiin kotitaloudet kuluttivat runsaat 9 miljardia euroa ja vaatetukseen ja jalkineisiin vajaat 4 miljardia euroa. Suomessa kulttuurin suhteellinen osuus kotitalouksien kulutusmenoista on ollut EU-maiden kärkitasoa kansainvälisissä vertailuissa.

Kulttuuriin on laskettu mukaan yksityisestä kulutuksesta muun muassa kulttuuripalvelut, taide-esineet, kirjat, sanoma- ja aikakauslehdet, levyt, kasetit ja videot sekä näiden vuokraus, valokuvaustarvikkeet ja -palvelut, pelit sekä radiot ja televisiot.

Opetusministeriö ja Tilastokeskus asettivat vuoden 2007 alussa yhteistyöprojektin, jonka tavoitteena oli luoda pohja luotettavalle ja vertailukelpoiselle tilastotiedolle kulttuurin kansantaloudellisista vaikutuksista. Hanke oli pitkälle pilottiprojekti, jossa pyrittiin ensimmäisen kerran Suomessa luomaan laskentakehikko kulttuurin satelliittitilien tietosisällöksi sekä tekemään ehdotus säännöllisestä tietojen tuotannosta kansantalouden tilinpidon kehyksessä.

Linkki raporttiin

 

Tillbaka