Vivo Symfoniorkester

Vivo Symfoniorkester

Vivo symfoniorkester grundades 1986. Den är en filharmonisk orkester som består av ungdomar från olika delar av Finland. Medelåldern är 18 år, de yngsta musikerna är 14 och de äldsta 23. Majoriteten är gymnasie-elever och musikstuderande som av Vivo erbjuds en möjlighet att få professionellt kunnande, know-how och erfarenhet.

Vivos verksamhet är periods bunden. Varje musiker får hem noterna en månad i förväg för att kunna repetera. Förutom sam- eller tuttirepetitionerna övar de olika instrumentgrupperna under ledning av stämlärare. Lärarna är professionella finska musiker från det första ledet.

Vivos repertoar omfattar orkestermusiken i all sin brokighet, från symfonier till konserter och från tangoarrangemang till filmmelodier. Repertoarens tyngdpunkt är dock stora symfonier och tondikter (bl.a. Sibelius, Brahms, Tjajkovskij, Sjostakovitj, Mahler, Bruckner).

Vivo har gästspelat i Ungern, Georgien, Canada, Förenta staterna, Ryssland, Sverige, Norge och Danmark och två gånger i Tyskland.

Address
Arjavirrankatu 17,
FI-11100 Riihimäki
www.sinfoniavivo.fi

General Manager
Mikko Leppänen
+358 50 505 1082

Office
Auli Numminen+358 400 966 350

Founded 1986

Size 95 musicians

Concert venues Various