Låneregler för Centralbiblioteket för nationellt notmaterial

1. Lånerätt

De verk som Finlands Symfoniorkestrars förbund upprätthåller i sitt centralbibliotek för nationellt notmaterial kan lånas ut till förbundsmedlemmar, musikinstitut och andra institutioner.

2. Bruksavgift

För lånen inkasseras en engångsavgift vars summa bestäms årligen på Finlands Symfoniorkestrars förbunds möte. Summan är beroende av materialets omfattning. Lånetagaren måste betala även expeditionskostnader.

3. Lånetid

Lånetiden är två månader, men notmaterialet måste lämnas tillbaka senast två veckor efter framförandet. Längre lånetider måste överenskommas med bibliotekarien. För övertid inkasseras 10 %:s ersättning per vecka.

4. Beställning och leveranstid

Beställningar kan göras mellan perioden 1.8-15.6. antingen skriftligen eller per telefon till förbundets kontor. Leveranstiden är en vecka, Mellan perioden 16.6- 13.7. utlånar biblioteket inget material.

5. Anteckningar i materialet och materialreparation

Man får göra anteckningar i notmaterialet men endast lätt med blyertspenna. Materialet får repareras endast med arkivtejp (ex. Filmo-plast).

6. Försvunnet och förstört material och dess ersättning

Om det utlånade materialet försvinner eller förstörs, eller man gör anteckningar med annat än med en blyertspenna har Finlands symfoniorkestrars förbund rätt att av låntagaren avkräva hela materialets ersättningskostnader enligt dagspris samt tillhörande utgifters kostnader.

7. Utlånande av materialet åt andra samt dess kopiering

Det är förbjudet att låna ut materialet åt andra och att kopiera det utan tillstånd av bibliotekarien.

Reglerna är godkända vid Finlands Symfoniorkestrars förbunds årsmöte 23.4.1974 och justerade åren 1990 och 1999.

Utlåning:
sekreterare Elina Tuomola
elina.tuomola@sinfoniaorkesterit.fi

Tillbacka